Održani seminari u Opštinama Novi Pazar, Raška i Ivanjica

Avgust 2008. godine

SAN EKO u saradnji sa opštinama u Srbiji, sprovodi projektne aktivnosti. Opštine Novi Pazar, Raška i Ivanjica su partneri na projektu: „Edukacije primarnih proizvodjača o integrisanim standardima“ u okviru „Programa direktne edukacije poljoprivrednih proizvodjača i nosilaca ruralnog razvoja na lokalu uz podršku“, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

U ovom delu Srbije održani su seminari za proizvodjače hrane i nosioce ruralnog razvoja na lokalu o Integrisanim standardima (ISO 9001, ISO 14001 i HACCP Sistem), za uvodjenje i primenu u poslovanju. Službe za poljoprivredu, predstavnici inspekcija opštine su prisustvovale seminaru i radionici na terenu. Službe za poljoprivredu su pozivale predstavnike primarnih proizvođača sa lokala na osnovu procene kapaciteta, reprezentativnosti područja i mogućnosti primene znanja nakon prolaska kroz obuke. Polaznici obuka su:

 • Registrovani poljoprivredni proizvodjači i udruženja svih profila, (ratari, stočari, voćari, cvećari, proizvodjači jaja, pilića, ribe, stočne hrane i dr.)
 • Nosioci ruralnog razvoja

Služba za poljoprivredu opštine Novi Pazar je pokazala veliko interesovanje za pripremu seminara. Polaznici obuka su zainteresovani za temu i uvođenje novina u praksu. Seminar je održan u Sali Medija centra uz snimanje lokalne televizije. U opštini Raška polaznici su izneli lokalne poteškoće na koje nailaze tokom rada. Seminar je dobro posećen i propraćen od strane lokalnih medija.

Odlazak u Ivanjicu ćemo pamtiti po putu, na koji smo upućeni nakon raspitivanja, kod domaćina iz Raške. Ispostavilo se da je put preko Studenice do Ivanjice bio vrlo rizičan i u momentima smo mislili da se nećemo na njemu zadržati. Ulazak u zaštićenu zonu Golije je najavljen tablom sa dobrodošlicom, i nigde nikakvog obaveštenja o riziku ulaska na put bez puta je prelazi na put u izgradnji. Ustvari „put“ se pretvorio u uski prolaz sa provalijama sa jedne i stenama sa druge strane. Mesta za okretanje nije bilo, povratak nije bio moguć, te smo tako proveli u 3 satnoj vožnji a na izlazu nas je dočekala tabla sa natpisom zahvalnosti na poseti. U Ivanjici smo kasnije bili obavešteni da se na Goliji „odvalilo brdo“, nas to nije mnogo smirilo, ali dobro je da nismo i mi.

Što se tiče seminara, upotrebili smo sav svoj profesionalizam, seminar je održan. Domaćini su imali puno pitanja na koja ćemo im pismeno odgovarati.

Tim za standarde SAN EKO

Održan seminar u opštini Irig

„Integrisani standardi za primarne proizvođače i nosioce ruralnog razvoja“ u Irigu, seminar zakazan za 18-19. april 2008. godine. Rad na pripremi seminara, u saradnji sa g-đom Slobodankom Marić iz sektora za poljoprivredu u Opštini Irig. Sanitarno Ekološko Društvo je održalo seminar u Domu kulture. Proizvođači i stručne službe u opštini nisu pokazali dovoljno intresovanja za ovu temu. Polaznici seminara su bili predstavnici Udruženja voćara „Majski cvet“ iz Neradina, voćari iz zadruge „Slankamenka“ i Iriško udruženje voćara i vinogradara. Nedovoljnu posećenost je nadoknadilo prisustvo TV Irig i snimanje sveukupnog toka održavanja seminara. Tada je dogovoreno da će TV Irig napraviti emisiju i emitovati je više puta u različito vreme koje pogoduje primarnim proizvođačima. Na taj način smo postigli dobru saradnju i nedovoljno dobre uslove, upotrebili za višestuko ostvarenje cilja. Dobra strana ovog seminara je to što je u lokalnoj zajednici izdvojila kao zainteresovane za novine i standarde predstavnike voćara.

Odlazak na teren: poseta gazdinstvu Panić iz Iriga i odlazak na plantažu voća. Domaćini se bave proizvodnjom jabuka 200 t/godišnje i breskvi 300 t/godišnje. Priozvodnja predstavlja dobar primer prakse, kako za opštinu tako i za region i treba je više promovisati. Domaćini su sami doveli struju iz naselja Irig na plantažu. Plantaža je dovoljno udaljena oko 5 km od naselja tako da nema nikakvih zagađenja niti negativnih uticaja iz životne sredine. Domaćini su izbušili bunare, sproveli vodu, sagradili objekte za zaposlene radnike, pomoćne prostorije za potrebne poljoprivredne mašine i alate. Plantaža voća, urađena po zahtevima dobre proizvođačke i dobre poljoprivredne prakse. Poštuju se zahtevi značajni za zdravlje i sigurnost radnika kao i odnosi zaposlenih u ovoj poljoprivrednoj proizvodnji. Vlasnik je izjavio da razvoj proizvodnje prate obuke, seminari, saveti za poljoprivrednike. Znači im to što su u udruženju. Plantaža u proleće, kada smo je mi posetili predstavlja izuzetno lepu sliku celog ovog kraja.

Održan seminar u opštini Ruma

Seminar održan u Domu kulture, uz veliku podršku i zainteresovanost Opštinske uprave i g-dina Stanimirović Stanislava, iz službe za poljoprivredu. Prisutne je pozdravio predsednik Opštine sa rečima podrške za usvajanje novina i primenu u praksi. G-din Stanimirović je dao osvrt na razvoj poljoprivrede, potrebe za registraciju gazdinstava, promociju uredbi Ministarstva iz 2008. godine i pozvao ih na dalju saradnju. Predavanja iz Integrisanih standarda su postakla polaznike, tako da su se zainteresovali za standarde kvaliteta te sagledavanjem mogućnosti za njihovo uvođenje u poslovanje. Zainteresovani su da proizvedu zdravu bezbednu hranu uz sigurnu zaštitu i žele da učestvuju u setembru na konferenciji, odnosno okruglom stolu: „Bezbednost hrane“. Proizvođači iz pčelarstva su skrenuli pažnju da su slabo zastupljeni, donacije i podsticajna sredstva nisu dovoljna za razvoj ove proizvodnje. Pčelari imaju problem prilikom tretiranja semena kukuruza, suncokreta i dr. sredstvima zaštite-pesticidima (GAUČO) od kojeg pčele masovno stradaju. Tražili su bolju saradnju i veću pažnju izbora pesticida u okruženju. Napomenuli su da slabo ili nikako nemaju mogućnost kontakata sa Ministarstvom poljoprivrede, telefoni su ili zauzeti ili se niko ne javlja. Proizvođači šampinjona su zastupljeni, ali skrenuli su pažnju po pitanju pomoći donacija, da sve sami obezbeđuju putem kredita uz veoma visoku kamatu i hipoteku. Takođe su rekli da osavremenjavanje ove proizvodnje zaostaje i da nema pravnu zaštitu, nikada nisu u pravu ako se desi neki problem u proizvodnji u odnosu na kompostaru. Prisutni se uglavnom bave proizvodnjom živine, pčelarstvom, proizvodnjom mesa, ratarstvom.

Odlazak na teren: poseta farmi za proizvodnju mleka u selu Putinci kod Zorice i Zorana Vasilića, kojima pomažu tri ćerke. Dve su zainteresovane za farmu i zasada uče u školi i na poljoprivrednom fakultetu. Ova farma je reprezentativna u Opštini Ruma sa 75 grla i 35 krava muzara. Na farmi rade još dvoje zaposlenih, a proizvođači planiraju proširenje proizvodnje, po izjavi vlasnika, do 100 krava muzara.

Poseta „Radić“ klanici živine u okolini Rume je učinjena po pozivu domaćina. Na licu mestasmo timski sagledali stanje objekta, opreme i osoblja. Objekat je namenski izgrađen sa odgovarajućim transportnim putevima, energentima, vodom, prilazima, ventilacijom. Opremljen je odgovarajućom opremom, potrebnim sadržajima, postoji primena održavanja optimalne temperature za obradu i čuvanje mesa. Osoblje je obučeno za pridržavanje sanitarnih procedura i drugih zahteva, te smo zaključili da uz određene korekcije imaju potrebne preduslove za uvođenje HACCP sistema.

Održan seminar u opštini Kikinda

Opština Kikinda 28.-29. 03. 2008.

Predstavnici Opštine Kikinda su pokazali da su zainteresovani za Integrisane standarde i primenu u poljoprivredi na lokalnoj zajednici i svojim gazdinstvima. Pripremi seminara posvećena je velika pažnja. Saznali smo da je to u Opštini Kikinda uobičajena praksa te da seminare sa aktuelnim temama redovno priprema dipl. ing. poljoprivrede g-din Dragoljub Stanković iz opštinskog veća. Velika sala je bila puna zainteresovanih polaznika. Za praćenje seminara bilo je uključeno pet TV stanica: Super TV Subotica, KTV Zrenjanin, VK TV Kikinda, Rubin, TV Kikinda, Kikindske novine i Radio Kikinda. Organizovana je i konferencija za štampu.

Seminar je održan 28.-29. 03. 2008. u Kulturnom centru uz prijatnu dobrodošlicu. Seminaru su prisustvovali primarni proizvodjači koji se bave povrtarstvom (60%), ratarstvom – proizvodnja duvana, stočne hrane, priozvodnja i prerada pilića (30%), proizvodnjom lekovitog bilja i priozvodnjom cveća (10%). Odlazak na teren: poseta priozvodjaču povrća u Kikindi, gde je proizvodnja organizovana u plastenicima. Blizina sa Rumunijom im je omogućila saradnju i primer iz prakse. Iskustvo zemalja u susedstvu koje su prošle tranziciju imaju značajnu ulogu, kao primer potrebe da se lokalna samouprava založi za očuvanje porodičnih gazdinstava.

Održan seminar u opštini Žabalj

U Opštini Žabalj održan je seminar 14.03. -15.03. 2008.godine uz veliku podršku i zainteresovanost Opštinske uprave i g-dje Vesne Pavlov, iz službe za privredu. Polaznici seminara su pokazali izrazito interesovanje za standarde kvaliteta i tražili su da im se ponude i druge teme. Postavljali su pitanja vezana za upotrebu pesticida, za druge načine proizvodnje i za duga pitanja iz prakse i kako do rešenja. Stalo im je da priozvedu zdravu bezbednu hranu uz sigurnu zaštitu. Prisutni se uglavnom bave ratarstvom (70%), priozvodnjom stočne hrane, proizvodnjom i preradom pilića (15%), proizvodnjom mleka (15%). Iz okoline u opštinskom ataru smo napravili snimke uredjenih polja pod usevima. Polaznici seminara su zainteresovani za proizvodnju povrća, hoće da se više bave povrtarstvom ali im nedostaju sredstva za prskalice, plastenike i dr. savremenu opremu. U medjuvremenu je Ministarstvo ponudilo podsticajna sredstva, tako da će se zainteresovani prijaviti.

Sagledavanje gazdinstva na licu mesta: poseta farmi Jurišin Dragiše, koja se bavi prozvodnjom mleka (70.000 lit/god) i proizvodnjom priplodnih junadi. Priplodnu junad spremaju za izlaganje – sajmove i prodaju.

Izveštaj sa održanog drugog seminara

Sanitarno Ekološko Društvo, je u toku izrade druge faze projekta: „Edukacije o integrisanim standardima – doprinos usavršavanju kadrova iz oblasti ugostiteljstva na rekama Beograda“. 12. 03. 2008. godine, je održan drugi seminar sa radionicom, za predstavnike restorana u Beogradu na obalama i vodi.

Tok i teme seminara :

 • Evaluacija ISO 14001, ISO 9001, HACCP sistema,
 • Zakonska osnova,
 • Sanitarno tehnički uslovi za ugostiteljske objekte, – sanitarne procedure
 • Radionica :Usvajanje Politike restorana,
 • Politike Zaštite životne sredine, za formiranje mreže konkurentnih «Zelenih restorana» -prijateljski naklonjenih životnoj sredini

Seminar za uključene restorane, su vodili stručnjaci iz Tima za standarde SAN EKO – Mr Mara Vlajković, rukovodilac projekta, Ignjatović Marija, Dragana Radić Jovanović i Pribislav Tešanović, sanitarni inspektor u penziji.

Ciljnoj grupi restorana je omogućeno usvajanje znanja za podizanje kapaciteta poslovanja prema zahtevima Integrisanih standarda kvaliteta ISO 14001, ISO 9001, HACCP sistema. Rad na upoznavanju sa standardima poslovanja, ekološkim i sanitarnim procedurama, se nastavlja putem radionica. Za naredni period od 15. marta do Uskrsa 27. aprila 2008.godine, najavljene su radionice na licu mesta, za svaki ponaosob uključeni objekat – restoran. Tako će svi restorani iz ciljne grupe biti posećeni prema zajedničkom dogovoru, a što će omogućiti nastavak rada na usvajanju standarda. Treći korak će praktično omogućiti ugradnju standarda u poslovanje na licu mesta.

O ovim i daljim aktivnostima ćemo Vas blagovremeno obaveštavati.

Održan seminar u opštini Obrenovac

U Opštini Obrenovac, saradnju smo ostvarili sa g-dinom Draganom Rafailovićem predsednikom komisije za poljoprivredu. Seminar o Integrisanim standardima za primarne proizvodjače održan je u Velikoj sali Opštine 07. 03. 2008. god. Polaznici seminara su bili iz sela Ratari, Orašac, Ušće, Zvečka, Grabovac, Jasenak, Krtinska i Obrenovac. Prema iskazima učesnika seminara na pitanje čime se bave, najviše se izjasnilo za bavljenje povrtarstvom (50%), proizvodnjom i preradom mleka (40%) i priozvodnjom svinja (10%). U toku seminara odgajivači svinja su iskazali veliko nezadovoljstvo zbog nestabilnih otkupa i nepovoljnih otkupnih cena. Sagledavanje stanja na licu mesta u selu Orašac na gazdinstvu Vlajković, koje se bavi proizvodnjom mleka i mlečnih proizvoda. Na ovom gazdinstvu može se izneti kao pozitivno, briga o dobrobiti životinja, dok bi kapacitete za preradu mleka trebalo unaprediti.

Izveštaj sa održanog seminara

Sanitarno Ekološko Društvo, sprovodi projekat: „Edukacije o integrisanim standardima – doprinos usavršavanju kadrova iz oblasti ugostiteljstva na rekama Beograda“. Projekat je iz oblasti turizma, trgovine i preduzetništva na teritoriji grada Beograda, finansiran od Grada Beograda, Sekretarijata za Privredu grada. U prvoj fazi projekta Istraživačka grupa SAN EKO je sprovela istraživanje na terenu. Podaci dobijeni putem intervjua, popunjenih upitnika od strane odgovornih lica restorana kao i mišljenje stručnih službi, su parametri izbora i formiranja ciljne grupe.

Spisak restorana koji su izabrani u ciljnu grupu:

 1. JEZERO – Ada ciganlija bb, – Čukarica
 2. STARA STENKA – Sajamski kej bb, – Čukarica
 3. ŠEST TOPOLA – Bul. Vojvode Mišića 14,–S.venac
 4. LAHOR – Bul.Vojvode Mišića 14, , Savski venac
 5. PROMAYA – Karadjordjeva 8a, – Savski venac
 6. BROD SIRONA – Savsko pristanište, S. venac
 7. BELLA VISTA – Karadjordjeva 2-4, Stari grad
 8. PANTA REI – Tadeuša Košćuškog 63, Stari grad
 9. DIJALOG – Ušće bb, Novi Beograd
 10. LEONARDO – Ušće bb, Novi Beograd
 11. STARA KAPETANIJA , Zemun
 12. KEJ – Kej oslobodjenja 11e, Zemun
 13. GALEB – Kej oslobodjenja 73, Zemun
 14. ŠARAN – Kej oslobodjenja 53, Zemun
 15. ADA, restoran na vodi – Bul.Nikole Tesle, Zemun
 16. YACHTING CLUB KEY – Ušće bb Zemun
 17. ŽABAR – Zemun
 18. PIRANA – Bul.Vojvode Mišića 14, Čukarica
 19. ASTERIX – Ušće 1a, Novi Beograd

U toku je druga faza projektnih aktivnosti.

06. 03. 2008. u Opštini Novi Beograd održan je seminar prvi u nizu predviđenh projektom. Seminar je imao za cilj: sprovodjenje edukacije za predstavnike ugostiteljskih objekata na rekama Beograda, što će omogućiti podizanje kapaciteta za poslovanje, kako bi dostigli konkurentnost i formirali grupu restorana „zeleni prijateljski naklonjenih životnoj sredini“.

Iskustvo tima SAN EKO na sličnim aktivnostima je pomoglo da organizacija seminara i sprovodjenje obuke teče prema predviđenom planu. Izabranim predstavnicima organizacija su pozivi upućeni putem telefona, faksa i mejla. Obavešteni su o temi, datumu i mestu održavanja seminara. Na seminaru je prisustvovalo deset rukovodilaca restorana. Polaznicima seminara su stručnjaci iz Tima za standarde SANITARNO EKOLOŠKOG DRUŠTVA održali planirana predavanja.

Mr Mara Vlajković, rukovodilac projekta je održala uvodno predavanje i predstavljanje projekta, a potom predavanje pod nazivom „Potrebe i značaj primene DOP-a u poslovanju“

Ignjatović Marija specijalista fiz hem je održala predavanje pod nazivom: „ISO 9001:2001 UPRAVLJANJE KVALITETOM“

Predavač Dragana Radić Jovanović je održala predavanje pod nazivom: „HACCP- ZA UGOSTITELJSKE OBJEKTE“

Mr Mara Vlajković, predavanje pod nazivom: Integrisani sistem menadžmenta i poznavanje sistema menadžmenta zaštitom životne sredine – ISO 14001 (EMS). Seminar je sve vreme imao interaktivni pristup, prisutnim učesnicima su dati primeri iz prakse i materijali. Seminar je pratila gosp. Natalija Bucković iz Sekretarijata za privredu, sektor za ugostiteljstvo.

Seminar – Harmonizacija sa EU standardima

Požarevac, 22. 02. 2007.

Sanitarno Ekološko Društvo je održalo Seminar: Harmonizacija sa EU Standardima, za primarne proizvodjače hrane, iz opština Požarevac, Malo Crniće, Veliko Gradište, Petrovac na Mlavi i Žabari. Seminar predvidjen projektnim aktivnostima održan je u saradnji sa Opštinom Požarevac i Zavodom za poljoprivredu « Stig » u Požarevcu, koji su ujedno bili i domaćini okupljanja po programu tradicionalne «Zimske škole».
U okviru ovih predavanja upriličenih za seminar Edukacije o Standardima, poljoprivredni proizvodjači su informisani o osnovnim principima Održivog razvoja, o potrebi za zaštitom životne sredine i održivim pristupom u primarnoj proizvodnji hrane.
Prenete informacije umnogome su se razlikovale od do tada dobijanih informacija o pristupu u proizvodnji, o upotrebi sredstava za zaštitu bilja i dr.

Polaznicima seminara je ukazano na:

 1. moguće štetno dejstvo sredstava za zaštitu bilja,
 2. opasnosti od ambalaže u kojoj su bili pesticidi,
 3. o potrebi i pravilnom načinu rukovanja ovim sredstvima,

O lošim navikama prilikom korišćenja zaštitnih sredstava, odbacivanje upotrebljenih ostataka i ambalaže u okruženje, o potrebi za promenu stečenih navika usvajanjem znanja o zagadjivačima, radi zaštite zdravlja ljudi i životinja i zaštite životne sredine. Ponuđeni pristup usvojen u praksi omogućava proizvodnju zdrave bezbedne hrane kako za ljude tako i za životinje, što i jeste cilj sprovedenih edukacija.

Seminar – Harmonizacija sa EU standardima

Koceljeva, 14. 02. 2007.

Sanitarno Ekološko Društvo je održalo Seminar: Harmonizacija sa EU Standardima, za primarne proizvodjače hrane u Koceljevi.

Cilj seminara je informisanje o standardima kvaliteta u poljoprivredi kao i mogućnosti za ugradnju na gazdinstvima u Srbiji. Sa prisutnim zainteresovanim predstavnicima udruženja iz ovog kraja vodjene su interaktivne radionice za približavanje EU standarda.

Posebnu zainteresovanost su pokazali predstavnici proizvodjača hrane za životinje i predstavnici iz udruženja pčelara. U iskazanim potrebama za razvoj pčelarstva iz udruženja pčelara izjasnili su se za potrebu za edukacije i potrebu za novčana sredstva.

Dogovorena je dalja saradnja radi približavanja i uvodjenja standarda ISO 9001, ISO 14001 i HACCP sistema.