RADIONICA – Za manje e-otpada na Savskom vencu

Radionica „Za manje e-otpada na Savskom vencu“, održana 25.oktobra 2011. godine u 13h u Biznis inkubatoru opštine, ulica Kneza Miloša br. 47 u Beogradu.

SAN EKO u partnerstvu sa opštinom Savski venac i S.E.Trade Zerowaste, operaterom za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman otpada od električnih i elektronskih proizvoda, izvodi projekat „Akcije pokrenimo- elektronski otpad prikupimo”-EOSv, na gradskoj opštini Savski venac.

Projekat se izvodi na opštini Savski venac, sa ciljem da se pojača doprinos kampanji  » Zeleno-plavi Beograd«, putem širenja znanja i praksi na temu zaštite žvotne sredine, zaštite resursa i zbrinjavanja e-otpada na opštini.

Projekat je podržao Grad Beograd Sekretarijat za zaštitu životne sredine, izborom za finansiranje projekata nevladinih organizacija na teritoriji grada Beograda u oblasti zaštite životne sredine, za 2011. godinu.

Prema planu projektnih aktivnosti 25.10.2011. organizovane su radionice za buduće edukatore, predstavnke škola sa opštine. Obrađene su teme reciklaža i zaštita životne sredine i prezentovan je film Reciklaža – Poslednja Opomena. U saradnji sa operaterom S.E.Trade  napravljen je plan prikupljanja e-otpada, koji će biti dalje organizovan po školama.Pokrenuta je akcija za grupe i pojedince. Učenici sa najviše sakupljenog e-otpada biće pozvani na druženje.