Seminar – Osnovni zahtevi standarda ISO 9001, ISO 14001 upravljanje higijenom i HACCP

Opovo, 24. 01.2007.

Sanitarno Ekološko Društvo je održalo seminar OSNOVNI ZAHTEVI STANDARDA ISO 9001, ISO14001 UPRAVLJANJE HIGIJENOM I HACCP za primarne proizvođače hrane u Opštini Opovo. Seminar je imao za cilj da približi zahteve integrisanih standarda domaćim proizvođačima hrane.

Integrisani koncept bezbednosti hrane je jedini način da se ostvari visok nivo zaštite potrošača, životinja i zaštita životne sredine. Proizvodjačima sa opštine Opovo, izloženi su Osnovni zahtevi za približavanje i dostizanje evropskih standarda u poljorpivrednoj proizvodnji na gazdinstvima u ovoj sredini.

Polaznici su upoznati sa HACCP Programom, o uslovima uvođenja u sistem, o potrebi dobre proizvođačke, poljoprivredne i dobre higijenske prakse, o dobrobiti životinja.
Seminar čini deo projektih aktivnosti u okviru „Programa direktne edukacije poljoprivrednih proizvodjača i nosilaca ruralnog razvoja na lokalu“, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Sa obukama o integrisanim standardima primarnih proizvodjača hrane u Srbiji se nastavlja u Titelu.