Seminar – Harmonizacija sa EU standardima

Koceljeva, 14. 02. 2007.

Sanitarno Ekološko Društvo je održalo Seminar: Harmonizacija sa EU Standardima, za primarne proizvodjače hrane u Koceljevi.

Cilj seminara je informisanje o standardima kvaliteta u poljoprivredi kao i mogućnosti za ugradnju na gazdinstvima u Srbiji. Sa prisutnim zainteresovanim predstavnicima udruženja iz ovog kraja vodjene su interaktivne radionice za približavanje EU standarda.

Posebnu zainteresovanost su pokazali predstavnici proizvodjača hrane za životinje i predstavnici iz udruženja pčelara. U iskazanim potrebama za razvoj pčelarstva iz udruženja pčelara izjasnili su se za potrebu za edukacije i potrebu za novčana sredstva.

Dogovorena je dalja saradnja radi približavanja i uvodjenja standarda ISO 9001, ISO 14001 i HACCP sistema.