Veliko spremanje Srbije

Danas 09. juna 2012. Sanitarno ekološko društvo je u akciji “Veliko spremanje Srbije” sa partnerima radilo na “Spremanju duž Ibarske magistrale” u četiri Opštine: Rakovica, Barajevo, Lazarevac i Ljig.

Učesnici ove akcije su udruženja, škole, Opštine i ekološki svesni pojedinci. Predstavnici Opština su aktivno saradjivali i zajedno sa udruženjima radili na čišćenju duž magistrale.

Radnici Javnog preduzeća “Putevi Srbije” su izašli sa mehanizacijom i dali svoj doprinos akciji. Projekat je podržan od strane Ministarstva životne sredine, rudrastva I prostornog planiranja u 2012. godini.

Uručene potvrde za „vršnjačke edukatore”

Na opštini Savski venac 14. 12. 2011. godine održana je završnica projekta „Misli dok jevreme“, usvojenog od strane, Sekretarijata za obrazovanje, grada Beograda u oblasti vaspitno obrazovnog rada u 2011. godini. Povodom završnice projekta „Misli dok je vreme“, podelili smo potvrde za „vršnjačke edukatore“ o reproduktivnom zdravlju. Ohrabrili smo ovu grupu da nastavi sa volonterskim radom u svojoj zajednici. Mladim vrednim ljudima potrebno je mnogo više razumevanja i podstreka od društva. Treba posebnu pažnju posvetiti ovoj grupi, ohrabriti da i dalje rade sa mlađima na edukaciji o zdravlju.

Održane radionice u OŠ „Kralj Petar I“

Projekat „Misli dok je vreme“, ima za cilj da pojača kapacitet znanja mladih o reproduktivnom zdravlju.
Projekat finansira Sekretarijat za obrazovanje, Grada Beograda za 2011. godinu.
U Beogradu, 6.decenbra 2011. godine, održane su Radionice u OŠ “ Kralj Petar I „.
Osnovci su zainteresovani za teme o reproduktivnom zdravlju, što se i na radionicama pokazalo.

RADIONICA – Za manje e-otpada na Savskom vencu

Radionica „Za manje e-otpada na Savskom vencu“, održana 25.oktobra 2011. godine u 13h u Biznis inkubatoru opštine, ulica Kneza Miloša br. 47 u Beogradu.

SAN EKO u partnerstvu sa opštinom Savski venac i S.E.Trade Zerowaste, operaterom za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman otpada od električnih i elektronskih proizvoda, izvodi projekat „Akcije pokrenimo- elektronski otpad prikupimo”-EOSv, na gradskoj opštini Savski venac.

Projekat se izvodi na opštini Savski venac, sa ciljem da se pojača doprinos kampanji  » Zeleno-plavi Beograd«, putem širenja znanja i praksi na temu zaštite žvotne sredine, zaštite resursa i zbrinjavanja e-otpada na opštini.

Projekat je podržao Grad Beograd Sekretarijat za zaštitu životne sredine, izborom za finansiranje projekata nevladinih organizacija na teritoriji grada Beograda u oblasti zaštite životne sredine, za 2011. godinu.

Prema planu projektnih aktivnosti 25.10.2011. organizovane su radionice za buduće edukatore, predstavnke škola sa opštine. Obrađene su teme reciklaža i zaštita životne sredine i prezentovan je film Reciklaža – Poslednja Opomena. U saradnji sa operaterom S.E.Trade  napravljen je plan prikupljanja e-otpada, koji će biti dalje organizovan po školama.Pokrenuta je akcija za grupe i pojedince. Učenici sa najviše sakupljenog e-otpada biće pozvani na druženje.

Tribina- „Za manje e-otpada na Savskom vencu“

Na opštini Savski venac, prema planu projektnih aktivnosti, projekta „Akcije pokrenemo ee-otpad prikupimo”, održana je TRIBINA- „Za manje e-otpada na Savskom vencu“ 18. oktobra 2011. sa početkom u 11h u Biznis inkubatoru opštine, ulica Kneza Miloša br.47 u Beogradu.

Cilj Tribine je:
da privuče pažnju javnosti, građana, predstavnika institucija i posebno škola sa opštine za učešće u ativnostima koje doprinose zaštiti životne sredine, uštedi resursa i energije, promoviše reciklažu, smanjenju zagađivanja i pokreću na akcije. Prisutni su informisani o projektu, Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, kampanji za »Zeleno-plavi Beograd«, o opštini Savski venac, operateru za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman otpada od električnih i elektronskih proizvoda S.E.Trade Zerowaste.

U okviru tribine održana su predavanja, na teme:

  • Uspostavljanje sistema upravljanja otpadom, na teritoriji Savskog venca u okviru LEAP-a,
  • Šta sve možemo činiti – za nas i naš » Zeleno-plavi Beograd«
  • Briga za životnu sredinu i zdravstvenu bezbednost hrane,
  • Kolektivni sistem za sakupljanje ee-otpada

Predavači su bili : Mr Mara Vlajković, Aleksandra Đurić-Imširagić, Nebojša Vraneš, Prof Dr Danica Đarmati. Prisutni su upoznati sa štetnostima nepravilnog odlaganja i ciljevima definisanim zakonskom regulativom Republike Srbije, u vezi upravljanja električnim i elektronskim otpadom. Prisutni su imali prilike da se uključuju, postavljaju pitanja i pozvani su na akcije prikupljanja e-otpada. Podeljeni su štampani materijali o informacijama i temama sa pozivom na dalju akciju.

Tribina je prvenstveno zainteresovala škole sa opštine (Medicinska škola , Deligradska, Gimnazija „Sveti Sava“, OŠ „Vojvoda Radomir Putnik“, OŠ „Petar Petrović Njegoš“, OŠ „Vojvoda Mišić“, Ugostiteljska, Brodarska, Dizajnerska, za učešće na radionicama, u kojima će biti učesnici i stručnjaci za zaštitu životne sredine. Za profesore koordinatore škola i učenike vođe grupa, najavljene su radionice za 25.oktobar sa početkom u 13h.u prostorijama Biznis inkubatora opštine, ulica Kneza Miloša br.47. Beograd.

ECOFAIR 2011

Sanitarno Ekološko Društvo je učestvovalo na Medjunarodnom sajmu životne sredine ECOFAIR , odrzanog od 12. do 14. oktobra na Beogradskom sajmu.

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, je omogućilo prostor i štand za predstavljanje projekata, kampanja i programa. Organizacije su osmislile i same finansirale predstavljanje u toku tri dana sajma. Od velikog značaja su bili susreti sa svim zainteresovanima, kao i razmena informacija na temu životne sredine.

Održana konferencija „Sačuvajmo energiju“

Na konferenciji “Sačuvajmo energiju”, organizovanoj 27.marta 2009.godine u Opštini Rakovica, ispunjen je postavljeni cilj da konferencija okupi predstavnike vladinog, nevladinog, naučnog, obrazovnog i biznis sektora iz Srbije i međunarodne učesnike RES BOAT programa, za OIE i EE. Učinjen je doprinos u prenosu znanja naših i EU stručnjaka iz oblasti novih tehnologija za razvoj Obnovljivih izvora energije- OIE i energetske efikasnosti- EE u Srbiji.

Konferenciju je organizovalo Sanitarno Ekološko Društvo (SAN EKO), uz finansijsku podršku, evropskog programa podunavskih zemalja“RES BOAT”. Institucionalnu i stručnu podršku organizaciji konferencije “Sačuvajmo energiju” je dala Agencija za energetsku efikasnost Republike Srbije, pismenu podršku Ministarstvo za životnu sredinu i prostorno planiranje i logističku opština Rakovica. Konferenciju je otvorio predstavnik opštine Rakovica, gospodin Darko Rogan, zamenik predsednika Skupštine opštine u ime domaćina konferencije.

Pozdrav je nešto kasnije uputio Mr Bojan Kovačić, zamenik direktora Agencije za energetsku efikasnost i uz pozdrav govorio o programima za Obnovljive izvore energije- OIE i o energetskoj efikasnosti -EE u Republici Srbiji.

Konferencija «Sačuvajmo energiju”, je naišla na veliko interesovanje u našoj sredini, posebno od strane nevladinih organizacija, obrazovnih institucija, pojedinaca i studenata, tako da se okupilo više od 100 učesnika. Teme su zainteresovale okupljene za nove tehnologije i programe za OIE i EE. Prema sprovedenoj evaluaciji najveće interesovanje je ukazano predavanju prof Danice Đarmati « Ekološki aspekti primene OIE», zatim tema « Izgradimo energetsku efikasnost u poljoprivredi Srbije», «Mogućnosti korišćenja biomase kao OIE u Srbiji» i tema «Sačuvajmo energiju u kućama».

Konferenciju su podržali predstavnici Službe za ekologiju, zaštitu i unapređenje životne sredine iz opštine. Učesnici koferencije su bili i predstavnici evropskih zamalja iz “RES BOAT” programa. Naime petodnevna “brod-konferencija” o obnovljivim izvorima energije plovila je Dunavom od 23. do 27. marta 2009. kada je pristigla u Beograd. U svakom od pet gradova (Beč, Bratislava, Budimpešta, Vukovar i Beograd) , na brod su dolazili i govorili predstavnici vlade, ministarstava, Еvropske komisije, eksperti države u kojoj je brod usidren. Organizaciju putovanja RESBOAT su vrlo uspešno vodili Geonardo Environmental Technologies -Mađarska, CRES –Grčka, EUFORES-Belgija i Via Expo Ltd., Bugarska. Učesnicima su prezentovani primeri uspešne prakse iz sprovedenih istraživanja u okviru FP6, FP 7, IEE, SAVE II, ALTENER II i drugih programa.

U Beogradu konferenciju je otvorio mr Bojan Kovačić, zamenik direktora Agencije za energetsku efikasnost, o zakonskoj regulativi i potencijalima obnovljivih izvora energije govoriio gospodin Dejan Stojadinović, pomoćnik ministra iz Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije. O fondovima za finansiranje programa iz OIE i evropskoj regulativi učesnicima je govorio profesor dr Miodrag Mesarović, generalni sekretar predstavnik Komiteta za Srbiju pri Svetskom Savetu za energiju.

Konferencija je dala doprinos zaštiti životne sredine promovisanjem i unapređenjem Energetske efikasnosti -EE i širenju ideje za korišćenje Obnovljivih izvora energije -OIE u Srbiji.Konferencija će dalje doprineti povećanju uključenja organizacija u istraživanje i podsticanje primene Obnovljivih izvora energije- OIE i EE u našoj sredini.

Klik na rad za pregled: