SANEKO SANEKO SANEKO SANEKO SANEKO
SANEKO SANEKO SANEKO SANEKO SANEKO
   
zaobljeni ugao
 
AKTIVNOSTI
SANITARNO EKOLOŠKOG DRUŠTVA

Beograd - 06.11. 2007.

IZVEŠTAJ SA SEMINARA
SANITARNO EKOLOŠKO DRUŠTVO "San Eko 98" održalo je seminar "Implementacija sistema ISO 9001:2000, EMS i HACCP u uslužnim delatnostima na opštini Vračar", za predstavnike zaposlenih u uslužnim delatnostima iz odabranih organizacija sa teritorije Vračara.
Seminar je održan 20.11.2007. godine u sali opštine Vračar i imao je za cilj da upozna i približi zahteve integrisanih standarda za pekarske i ugostititeljske delatnosti predstavnika organizacija uključenih u projekat.
Od interesovanja za usvajanje ponuđenih standarda predstavnika uslužnih delatnosti imaće koristi uključene organizacije, pojedinci, potrošači, opština Vračar i država.
Unapređenjem usluga implementacijom ponuđenih standarda, postići će se veća konkurentnost uslužnih delatnosti na Vračaru i podržati održivi razvoj lokalne zajednice. Ponuđenim konceptom se obezbeđuje bezbednost hrane, visok nivo zaštite potrošača i zaštita životne sredine. Obuke na teme su dobro prihvaćene od strane predstavnika ugostitelja dok je interesovanje predstavnika pekara izostalo. Seminar čini deo projektih aktivnosti projekta "Podizanje konkurentnosti u uslužnim delatnostima na opštini Vračar u susret EFE07", kojeg finansira beogradska opština Vračar. Projekat ima za cilj podizanje kvaliteta poslovanja i usluga, putem organizovanih obuka za zaposlene u uslužnim delatnostima na opštini Vračar.
Ciljevi projekta su:
Promocija opštine Vračar za izuzetna ostvarenja na polju unapređenja životne sredine, kao prve opštine u Beogradu koja je usvojila Lokalni ekološki akcioni plan (LEAP) i unapređenje usluga i uslužnih delatnosti na opštini Vračar.
Očekivani rezultati od projekta su:
- Bolja informisanost svih sektora o aktivnostima na opštini
- Povećana zainteresovanost NVO Sektora za razvoj i sadržaje na gradskoj opštini Vračar
- Uvećanje broja zainteresovanih za implementaciju međunarodno priznatih standarda kvaliteta
- Povećana zainteresovanost građana i javnosti za aktivnosti i sadržaje na lokalnoj zajednici sa posebnim akcentom na kulturne i socijalne vrednosti
- Prevencija i zaštita zdravlja potrošača
- Povećana zainteresovanost svih učesnika projekta za zaštitu životne sredine.
Seminar na Vračaru - vidi sve slike

Beograd - 15.10. 2007.

Aktivnosti Sanitarno Ekološkog Društva vezane za Konferenciju European Eco Forum-a iz Brisela, od 7.-9. oktobra 2007.godine i 6. Pan Evropsku ministarsku konferenciju “Životna sredina za Evropu” - ECE/Belgrade Conference
u Beogradu od 10. -12. oktobra 2007. godine

Proces “Životna sredina za Evropu”- predstavlja jedinstveno partnerstvo
zemalja članica Ekonomske komisije Ujedinjenih Nacija za Evropu (UNECE) uključujući Kanadu i SAD, drugih članica UN, medjunarodnih orgnizacija, regiona, međuvladinih i nevladinih organizacija, regionalnih centara za životnu sredinu i drugih interesnih grupa koje učestvuju u unapređivanju zaštite životne sredine i održivog razvoja. Prva konferencija na ovom nivou je održana u Dobrišu 1991.godine, peta u Kijevu 2003.godine, šesta koferencija u Beogradu 2007. godine u Sava centru.
“Životna sredina za Evropu”- „Izgradimo mostove za budućnost”
Ovo je dogadjaj od najvećeg značaja u oblasti strateškog planiranja zaštite životne sredine u Evropi.U narednih tri do pet godina proces upravljanja životnom sredinom će teći prema donetim i usvojenim dokumentima u Beogradu.
Sanitarno Ekološko Društvo od 2005. godine radi na pripremi konferencije i na pripremi dokumenata za usvajanje u okviru NVO sektora Srbije.
Proces je za našu organizaciju otpočet javnim pozivom ”Ambasadora životne sredine”, pomognut od strane Regionalnog centra za životnu sredinu REC-a , Ministarstva zaštite životne sredine, UNDP-a i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju OEBS-a u našoj zemlji.
Tokom 2006.-2007. godine održani su sastanci NVO organizacija, formirane su radne grupe, postavljeni su koordinatori grupa, održavani su sastanci po grupama, a potom zajednički sastanak na Kopaoniku od 8.-9. oktobra 2007.godine, gde je usvojena Platforma NVO iz Srbije za 6 Ministarsku konferenciju “Životna sredina za Evropu“.
Konferencija za NVO organizacije Eco Forum od 7.-9 oktobra 2007.godine. Konferencija za NVO organizacije je predhodila 6. panevropskoj ministarskoj konferenciji “Životna sredina za Evropu”- održana (7-9 oktobar), u organizaciji European Eco Forum-a iz Brisela.
Sanitarno Ekološko Društvo na Konferenciji, je dobilo i dalo doprinos saznanju o upravljanju životnom sredinom na svim nivoima (lokalnom, okružnom, nacionalnom, regionalnom).Sanitarno Ekološko Društvo na 6 Ministarskoj Konferenciji «Životna sredina za Evropu» od 10-12 oktobra 2007.godine, је sarađivalo sa drugim NVO iz regiona, Evrope, Srbije, vladinim organizacijama i pojedincima.
Konferenciju smo pratili sa posebnom pažnjom u delu Edukacije za održivi razvoj, Biodiverzitet, Proizvođači i potrošači, Energija - ušteda, Beogradske inicijative za klimatske promene i Akcioni plan i dr. Prezentovane su potrebe, inicijative, dogovori i bila je prilika da promovišemo našu zemlju, grad Beograd i opštine.
Uzajamno su prezentovani dobri primeri iz prakse za zaštitu životne sredine na regionalnom i lokalnom, opštinskom nivou. Naše goste smo upoznali sa našim napredkom na polju zaštite životne sredine, promovisali važne kulturne i verske objekte ( Hram Svetog Save ) na Vračaru, najvišu zgradu u Beogradu «Beograđanku», a potom smo se na kraju svi družili u Skupštini grada.Uspostavljene kontakte ćemo upotrebiti za razmenu iskustava, saradnju, razvoj partnerstva i rad na budućim zajedničkim projektima.

Ministarska konferencija - vidi sve slike

ministarska konferencijaministarska konferencija

 

Beograd - 15. 09. 2007.

AKTIVNOSTI.........2006-2007.godina
Učešće na Seminarima
Učešće na Seminaru Privredna komora Srbije, Centar za edukaciju i stručno obrazovanje u saradnji sa Lioyd, s Registar EMEA, «Menadžment kvalitetom», 05. 10. 2006.godine u Beogradu.
Privredna komora Srbije, Odbor za zaštitu životne sredine i održivi razvoj u saradnji sa Centrom za Multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu, 27.novembara 2006. godine su organizovali stručno-naučni skup, sa međunarodnim učešćem
“PRIMENA REMEDIJACIJE U POBOLJŠANJU KVALITETA ŽIVOTNE SREDINE”

Po pozivu organizatora, predavanje « Fitoremedijacija primenjena u praksi», održala je
Mr Mara Vlajković. Rad dostupan ovde
Skup je otvorio potpredsednik PKS dr Stojan Jevtić
Pozdravljajući goste iz Mađarske, Češke, Bugarske, Hrvatske i drugih zemalja, Jevtić je rekao da je skup prilika da se prikažu najnovije metode remedijacije zemljišta kod nas i u jugoistočnoj Evropi u osvajanju životne sredine na najracionalniji način, kojim se obezbeđuje minimalno zagađenje vode i zemljišta. “Remedijacija zahteva multidisciplinarni pristup, obuhvatajući sve aspekte ekološke zaštite voda i zemljišta, od kojih su primarni ekološki isplativi postupci primereni našem ekonomskom stanju. Potrebno je dugoročno da mislimo o posledicama zagađenja životne sredine, srednjoročno da planiramo rešenja, a kratkoročno da reagujemo na eventualne pojave zagađenja, primenom najsavremenije tehnologije prema međunarodnim standardima”, istakao je Jevtić. Ovaj naučno-stručni skup organizovao je Odbor za zaštitu životne sredine i održivi razvoj PKS, u saradnji sa privrednim organizacijama i naučnim institucijama, sa ciljem da se sumiraju savremena teoretska i praktična, domaća i strana iskustva i znanja, da se prikažu mogućnosti raznih tehnika remedijacije zemljišta i voda na ugroženim područjima, kako bi se uticalo na podizanje kvaliteta životne sredine, naglasila je projekt menadžer ovog Odbora Ljiljana Tanasijević. Ona je predočila da je primena remedijacije u našoj zemlji tek na početku, tako da moramo da se upoznamo šta se danas radi u svetu, gde se poklanja ogromna pažnja očuvanju zemljišta i podzemnih voda, kao nezamenljivih prirodnih resursa. Remedijacija kao multidisciplinarna oblast mora da mobiliše najstručniji kadar, kako bi teorijska znanja našla primenu u praksi, a posla na našim prostorima ima dovoljno u tom pogledu.
Akademik Rudolf Kastori ukazao je na potrebu rekultivacije i revitalizacije zagađenih staništa. Za sanaciju zagađenih staništa potrebna su značajna finansijska sredstva, što znači da nam je potreban strateški plan. Turizam ne možemo zamisliti bez očuvane prirodne sredine, kao ni poljoprivredno-prehrambenu proizvodnju koja podleže međunarodnim standardima.
U skladu sa razvojem i pooštravanjem zakonskih regulativa koje se odnose na zaštitu životne sredine, mnogi zagađivači su morali svoje tehnološke procese da prilagode novonastaloj situaciji i da istovremeno iznađu sredstva za saniranje već postojećih zagađenja na najefikasniji i u krajnjem slučaju najjeftiniji način. Stoga se u mnogim akreditovanim istraživačkim laboratorijama počelo sa istraživanjima novih i efikasnijih metoda za popravku već oštećenih zemljišta i voda. Tako se došlo na ideju da se za remedijaciju koriste živi organizmi, pre svega biljke i mikroorganizmi i taj metod je generalno nazvan - bioremedijacija.
U ovu svrhu koriste se biljke (fitoremedijacija), mikroorganizmi i biomasa, nastali od biološkog otpada iz poljoprivrede i šumarstva, i dr. Sve ove metode relativno su jeftine i ekološki prihvatljive bez nusprodukta, a pri tome i veoma efikasne, čulo se na skupu. Takođe, postoje biljne vrste i genotipovi hiperakumulatori teških metala, koji mogu da se koriste za sanaciju zagađenih zemljišta. Stoga je na ovom skupu ukazano na različite mogućnosti fitoremedijacije, na njihove prednosti u odnosu na neka tehnička i tehnološka rešenja. Dalje iznalaženje vrsta i ovih genotipova i/ili njihovo stvaranje primenom biotehnoloških postupaka može u značajnoj meri da unapredi primenu biljaka u sanaciji zagađenih zemljišta teškim metalima i drugim zagađivačima sredine.
Podneto je, inače, 26 referata koji su našli mesto u zborniku radova, koji sadrži i zaključna razmatranja na ovu temu. Rad dostupan ovde][eng eng]
Izvor: PKS Preuzeto: EkoLink za novembar 2006 - izdaje EkoForum - http://www.ekoforum.org.yu

Projekat : „Edukacije o integrisanim standardima za primarne proizvođače”, finansiran od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srbije

Uloga i značaj životne sredine i proizvodnje hrane u poljoprivredi


Proizvodnja hrane je važan i značajan strateški cilj Srbije, vezan direktno sa potencijalnim mogućnostima koje obezbedjuju ljudski i proizvodjački resursi sredine.Za proizvodnju zdrave hrane potrebno je ali nije dovoljno zdravo zemljište, čista voda za navodnjavanje, upotreba semena i sadnica bez GMO ( genetski modifikovanih organizama ), zdrave životinje i pravilan pristup, zdrava hrana za životinje, pravilna primena agrotehničkih mera, finansijska podrška, ekonomska održivost- osiguranje,unapredjenja znanja proizvodjača, potrošača i preradjivača. Informisanost naših primarnih proizvodjača o EU Standardima u poljoprivredi kao i uvodjenju novih metoda rada, štiteći životnu sredinu od efekata poljoprivredne proizvodnje, deluje preventivno i štiti zdravlje naših gradjana.

Priručnik “Do zdrave hrane putem znanja o standardima”,
Društvo je pripremilo i izdalo Priručnik za približavanje Integrisanih standarda kvaliteta jer je prepoznalo potrebu ovakvih sadržaja za sve učesnike u lanacu bezbedne hrane. Priručnik “Do zdrave hrane putem znanja o standardima”,sa postavljenim integrisanim pristupom proistekao je kao potreba povezivanja proizvodjača, potrošača, preradjivača i trgovaca, namenjen podjednako svim učesnicima u lancu.U Priručniku su medjunarodni standardi kvaliteta približeni i ponudjeni primarnim proizvodjačima hrane u Srbiji kao mogućnost savremenog pristupa upravljanja, planiranja, poslovanja na gazdinstvu, kroz očuvanje životne sredine.Integrisani standardi ISO 9001, ISO 14001 i HACCP Sistem su priredjeni tako da poljoprivredni proizvodjači i nosioci ruralnog razvoja na lokalu, dobiju znanja za poboljšanje poslovanja uvodjenjem standarda u poslovanje gazdinstva.U priručniku je dat značaj zahtevima standarda kvaliteta sa primerima dobre poljoprivredne, proizvodjačke,dobre preradjivačke prakse, zasnovane na principima održivog razvoja.Naglašene su mogućnosti u ruralnim područjima za održivost na svim nivoima, za nove pristupe u poljoprivredi, ekonomiji, tehnologiji, kulturi, politici za održivi ruralni razvoj u Srbiji.Prepoznate grane održivog ruralnog razvoja su:eko - etno turizam, konzervacija ekosistema, proizvodnja hrane organskog porekla, povećanje sertifikovanih proizvoda, proizvodnja prepoznatljivih proizvoda kao i prehrambenih proizvoda zaštićenih geografskim poreklom.
Izdavanje publikacije „ Do zdrave hrane putem znanja o standardima”, je podržalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede R Srbije.
Priručnik „Do zdrave hrane putem znanja o standardima”, za zainteresovane ćemo dostaviti nakon prijavljivanja, putem telefonskog poziva ili dopisom na adresu ili na mejl saneko98@yahoo.com

U susret Konferenciji EFE07
Pripreme za BEOGRAD 2007. započinju objavom i pozivom NVO Ambasadori životne sredine, iz Beograda http://www.ambassadors-env.org , gde je odredjeni broj NVO formirao mrežu NVO
"Forum EfE07" Sagledane su informacije sa sastanka UNECE Radne grupe u Ženevi oko Deklaracije koju smo kao zemlja usvojili.
DEKLARACIJA O KOHEZIJI U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE JUGOISTOČNE EVROPE KAO INSTRUMENTU ODRŽIVOG RAZVOJA objavljena je u NOVOSTIMA ECO-FORUMa posvećenom pripremama za BEOGRAD 2007, No 9. JUNI 2006 (videti više o aktivnostima ECO-FORUMa u pripremama BELGRADE 2007. na http://accord.cis.lead.org/english/efe/digest.htm) . Sastanak FORUMa EfE07 uključen na sajt UNEPa, kao dogadjaj kojim je obeležen Svetski dan zivotne sredine (www.unep.org). Učešće i sprovodjenje aktivnosti 2006.-2007.godine u pripremi 6 Ministarske konferencije za životnu sredinu, na evropskom nivou, koja se održava od 10-12 oktobra 2007 EfE 07 . "Životna sredina za Evropu" dostupno na otvorenom sajtu: www.efe-belgrade2007.org/srp/unece/index.htm .
Učešće na Seminaru „ Jačanje kapaciteta nevladinih organizacija u oblasti održive proizvodnje i potrošnje”.
Od 27-29 aprila 2007. u Banji Vrujci, održan je seminar gde su svi učesnici bili vrlo zainteresovani i ako je skoro sve vreme bilo predvidjeno za rad. Organizacije učesnice su : Ekoloski pokret ECO- Beo grad, Mladi istraživači Srbije, Beograd, Ekološko udruženje AVALON Vršac, Zelena omladina, Beograd, Udruženje eko novinara „Eko vest“ Novi Sad, Udruženje Pravnici za demokratiju , Svetski omladinski talas- Srbija, Eko centar, centar za socio-ekološka istraživanja i dokumentaciju Beograd, Ekološki pokret Ibar Kraljevo, Centar za održivi razvoj „Ciklus“, Beograd, Ecolibri Bionet, Beograd, Ekološko Društvo Dragačevo, Nepusacki Edukativni Centar – NEC RP, Kruševac, KEC Kruševac, Društvo ljubitelja biciklizma ''Jugo cikling kampanja'', Beograd, Švedska humanitarna organizacija „Individualna Pomoc“, Novi Sad.
Na ovom skupu formirano je sedam radnih grupa:
Radna grupa za “OBRAZOVANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ“
Radna grupa “VREDNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ“,
Radna grupa za “ ODRŽIVU PROIZVODNJU I POTROŠNJU“,
Radna grupa za “ BIODIVERZITET“,
Radna grupa za “ENERGIJA“,
Radna grupa za “ARHUSKA KONVENCIJA“,
Radna grupa za “ REGIONALNI PRIORITETI“.
Konsultacije su koordinisane od strane Organizacije za Evropsku bezbednost i saradnju OEBS , UN Kancelarije u Beogradu i REC –a Kancelarije za Srbiju.

Radna grupa : OBRAZOVANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ
Sanitarno Ekološko Društvo je od samog početka uključeno u pripremu EFE07. Saradnja se nastavlja sa NVO sektorom u Srbiji za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva. Formirana Radna grupa Obrazovanje za održivi razvoj u Vrujcima 29.04. 2007. godine. Ovu radnu grupu čine sledeće organizacije:Ne pušački Edukacioni centar, – RP, Kragujevac, SOIR (Swedish humanitarian Org. for Individual Relief), Novi Sad, Pravnici za demokratiju Beograd, Društvo za održivi razvoj i zaštitu životne sredine “Budućnost Pančeva-BUPA” –Pančevo, Lawyers for Democracy, Beograd, Green key Niš, Ekološki pokret grada Niša, Centar PROTECTA, Niš , Civil Ecology Action –Thales, Beograd, Ekološko društvo ,,Toplica”, Prokuplje, Zelena omladina, Beograd, Mladi i igra- Kompost Tim, Subotica, Mladi istraživači Beograd, Centar za Biodiverzitet, Konzervaciju i Održivi razvoj EKOLIBRI, Beograd i Sanitarno Ekološko Društvo, Beograd. Koordinator grupe je predstavnik NVO ECOLIBRI www.ecolibribionet.co.yu , gospodin Nenad Robajac.Na održanim sastancima pripremljena je Platforma za 6 Ministarsku konferenciju "Životna sredina za Evropu" EFE07 od 10-12 oktobra 2007. u Beogradu. Platforma dostupna ovde

Saradnja sa Slovačkom NVO Pontis foundation
Aktivnosti pripreme i ostvarenje saradnje sa Slovačkom NVO Pontis foundation www.pontisfoundation.sk za prenošenje iskustva za Korporativno poslovanje - Društveno odgovorno poslovanje, u organizaciji Smart KOLEKTIV i Pontis foundation, 2007. god,
U Beogradu u okviru Internacionalne studentske nedelje održane od 28.06 do 05.07.2007. učestvovale su i mlade predstavnice SANITARNO EKOLOŠKOG DRUŠTVA.To su : studentkinja Poljoprivrednog fakulteta, Branislava Barjaktarov i Milena Jovanov studentkinja Grafičkog dizajna. Organizator ISWiB je "Omladinski Studentski Talas - Srbija" koji je član mreže studenskih konferencija Students' Organising Conventions Everywhere (SOrCE) Network, internet stranica www.sorce.info U tom vremenskom intervalu bilo je omogućeno da se studenti druže i upoznaju sa radom više kreativnih radionica. U radionicama su obuhvaćene oblasti: Economy, Ecology, Art & Culture, Media, Psychology,Education, Video Art, Photo Art, Society. Ovaj skup je omogućio svakom od učesnika nova saznanja iz oblasti sa kojima nije imao prilike da se sretne do sada. Skup je značajan za naše okruženje, region i Evropu, gde su mladi iz bližih i daljih zemalja zajedno doprineli razvoju i proširivanju vidika i drugačijeg pogleda na svet.
Nova saznanja su dobrodošla za inoviranje rada u udruženju.

Seminar o DOP-u
Učešće na dvodnevnom Seminaru Podrška održivosti NVO sektora u Srbiji / primena Slovačkog iskustva u oblasti «Društveno odgovorno poslovanje», u organizaciji Smart KOLEKTIV, www.smartkolektiv.org i Pontis foundation, primena Slovačkog iskustva,
od 11- 12. jula u Beogradu 2007. godine. Ovo je jedan u nizu, od seminara predvidjenih u toku programa » Fond za podršku civilnom društvu u Srbiji »

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ARHIVA

NAJZNAČAJNIJI PROJEKTI

 

 

Ova prezentacija je izrađena
uz finansijsku podršku Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Republike Srbije
Kancelarija -
STANDARDI U PROIZVODNJI HRANE
EDUKACIJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODJAČE
zaobljeni ugao   zaobljeni ugao
 
list Početna strana | O nama | Standardi | Aktivnosti/Projekti | Galerija | Novosti | Kontakt