SANEKO SANEKO SANEKO SANEKO SANEKO
SANEKO SANEKO SANEKO SANEKO SANEKO
   
zaobljeni ugao
 

SANITARNO EKOLOŠKO DRUŠTVO je radilo u 2006/2007 godini i dalje radi na zainteresovanju primarnih proizvodjača o integrisanim standardima kvaliteta (ISO 9001, ISO 14001, HACCP sistema i EUREP GAP).

Sprovodimo Edukacije poljoprivrednih proizvodjača i nosilaca ruralnog razvoja za podršku uvodjenju standarda kvaliteta u proizvodnji i prodaji. Program smo u 2007. godini uspešno realizovali u osam opština u Srbiji. U toku su aktivnosti na projektu: “EDUKACIJE O INTEGRISANIM STANDARDIMA ZA PRIMARNE PRIOZVODJAČE I NOSIOCE RURALNOG RAZVOJA U SRBIJI”. Održavanje seminara u 2008. godini sprovodimo po redosledu u opštinama: Obrenovac, Žabalj, Kikinda, Ruma, Irig, Sremski Karlovci, Vršac, Ivanjica, Raška i Novi Pazar.

Izveštaj o projektnim aktivnostima

ODRŽANI SEMINARI:

Opštine Novi Pazar, Raška i Ivanjica - avgust 2008.godine

SAN EKO u saradnji sa opštinama u  Srbiji, sprovodi projektne aktivnosti. Opštine Novi Pazar, Raška i Ivanjica su partneri na projektu : "Edukacije primarnih proizvodjača o integrisanim standardima" u okviru "Programa direktne edukacije poljoprivrednih proizvodjača i nosilaca ruralnog razvoja na lokalu uz podršku ", Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.
U ovom delu Srbije održani su seminari za proizvodjače hrane i nosioce ruralnog razvoja na lokalu o Integrisanim standardima (ISO 9001, ISO 14001 i HACCP Sistem), za uvodjenje i primenu u poslovanju.
Službe za poljoprivredu, predstavnici inspekcija opštine su prisustvovale seminaru i radionici na terenu. Službe za poljoprivredu su pozivale predstavnike primarnih proizvođača sa lokala na osnovu procene kapaciteta, reprezentativnosti područja i mogućnosti primene znanja nakon prolaska kroz obuke.Polaznici obuka su:

  • Registrovani poljoprivredni proizvodjači i udruženja svih profila, ( ratari, stočari, voćari, cvećari, proizvodjači jaja, pilića, ribe, stočne hrane i dr. )
  • nosioci ruralnog razvoja  

Služba za poljoprivredu opštine Novi Pazar je pokazala veliko interesovanje za pripremu seminara. Polaznici obuka su zainteresovani za temu i uvođenje novina u praksu.Seminar je održan u Sali Medija centra uz snimanje lokalne televizije.
U opštini Raška polaznici su izneli lokalne poteškoće na koje nailaze tokom rada. Seminar je dobro posećen i propraćen od strane lokalnih medija.
Odlazak u Ivanjicu ćemo pamtiti po putu, na koji smo upućeni nakon raspitivanja, kod domaćina iz Raške. Ispostavilo se da je put preko Studenice do Ivanjice bio vrlo rizičan i u momentima smo mislili da se nećemo na njemu zadržati. Ulazak u zaštićenu zonu Golije je najavljen  tablom sa dobrodošlicom, i nigde nikakvog obaveštenja o riziku ulaska na put bez puta je prelazi na put u izgradnji. Ustvari  „put“ se pretvorio u uski prolaz sa provalijama sa jedne i stenama sa druge strane. Mesta za okretanje nije bilo, povratak nije bio moguć, te smo tako proveli u 3 satnoj vožnji a na izlazu nas je dočekala tabla sa natpisom zahvalnosti na poseti.
U Ivanjici smo kasnije bili obavešteni da se na Goliji „odvalilo brdo“, nas to nije mnogo smirilo, ali dobro je da nismo i mi.
Što se tiče seminara, upotrebili smo sav svoj profesionalizam, seminar je održan.
Domaćini su imali puno pitanja na koja ćemo im pismeno odgovarati.

Tim za standarde SAN EKO

KLIK NA SLIKU ZA GALERIJU.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Opština Irig 18.-19. 04. 2008.

"Integrisani standardi za primarne proizvođače i nosioce ruralnog razvoja" u Irigu, seminar zakazan za 18-19. april 2008. godine. Rad na pripremi seminara, u saradnji sa g-đom Slobodankom Marić iz sektora za poljoprivredu u Opštini Irig. Sanitarno Ekološko Društvo je održalo seminar u Domu kulture. Proizvođači i stručne službe u opštini nisu pokazali dovoljno intresovanja za ovu temu. Polaznici seminara su bili predstavnici Udruženja voćara "Majski cvet" iz Neradina, voćari iz zadruge "Slankamenka" i Iriško udruženje voćara i vinogradara. Nedovoljnu posećenost je nadoknadilo prisustvo TV Irig i snimanje sveukupnog toka održavanja seminara. Tada je dogovoreno da će TV Irig napraviti emisiju i emitovati je više puta u različito vreme koje pogoduje primarnim proizvođačima. Na taj način smo postigli dobru saradnju i nedovoljno dobre uslove, upotrebili za višestuko ostvarenje cilja. Dobra strana ovog seminara je to što je u lokalnoj zajednici izdvojila kao zainteresovane za novine i standarde predstavnike voćara.

Odlazak na teren: poseta gazdinstvu Panić iz Iriga i odlazak na plantažu voća. Domaćini se bave proizvodnjom jabuka 200 t/godišnje i breskvi 300 t/godišnje. Priozvodnja predstavlja dobar primer prakse, kako za opštinu tako i za region i treba je više promovisati. Domaćini su sami doveli struju iz naselja Irig na plantažu. Plantaža je dovoljno udaljena oko 5 km od naselja tako da nema nikakvih zagađenja niti negativnih uticaja iz životne sredine. Domaćini su izbušili bunare, sproveli vodu, sagradili objekte za zaposlene radnike, pomoćne prostorije za potrebne poljoprivredne mašine i alate. Plantaža voća, urađena po zahtevima dobre proizvođačke i dobre poljoprivredne prakse. Poštuju se zahtevi značajni za zdravlje i sigurnost radnika kao i odnosi zaposlenih u ovoj poljoprivrednoj proizvodnji. Vlasnik je izjavio da razvoj proizvodnje prate obuke, seminari, saveti za poljoprivrednike. Znači im to što su u udruženju. Plantaža u proleće, kada smo je mi posetili predstavlja izuzetno lepu sliku celog ovog kraja.

KLIK NA SLIKU ZA GALERIJU.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Opština Ruma 04.-05. 04. 2008.

Seminar održan u Domu kulture, uz veliku podršku i zainteresovanost Opštinske uprave i g-dina Stanimirović Stanislava, iz službe za poljoprivredu. Prisutne je pozdravio predsednik Opštine sa rečima podrške za usvajanje novina i primenu u praksi. G-din Stanimirović je dao osvrt na razvoj poljoprivrede, potrebe za registraciju gazdinstava, promociju uredbi Ministarstva iz 2008. godine i pozvao ih na dalju saradnju. Predavanja iz Integrisanih standarda su postakla polaznike, tako da su se zainteresovali za standarde kvaliteta te sagledavanjem mogućnosti za njihovo uvođenje u poslovanje. Zainteresovani su da proizvedu zdravu bezbednu hranu uz sigurnu zaštitu i žele da učestvuju u setembru na konferenciji, odnosno okruglom stolu: "Bezbednost hrane". Proizvođači iz pčelarstva su skrenuli pažnju da su slabo zastupljeni, donacije i podsticajna sredstva nisu dovoljna za razvoj ove proizvodnje. Pčelari imaju problem prilikom tretiranja semena kukuruza, suncokreta i dr. sredstvima zaštite-pesticidima (GAUČO) od kojeg pčele masovno stradaju. Tražili su bolju saradnju i veću pažnju izbora pesticida u okruženju. Napomenuli su da slabo ili nikako nemaju mogućnost kontakata sa Ministarstvom poljoprivrede, telefoni su ili zauzeti ili se niko ne javlja. Proizvođači šampinjona su zastupljeni, ali skrenuli su pažnju po pitanju pomoći donacija, da sve sami obezbeđuju putem kredita uz veoma visoku kamatu i hipoteku. Takođe su rekli da osavremenjavanje ove proizvodnje zaostaje i da nema pravnu zaštitu, nikada nisu u pravu ako se desi neki problem u proizvodnji u odnosu na kompostaru. Prisutni se uglavnom bave proizvodnjom živine, pčelarstvom, proizvodnjom mesa, ratarstvom.
Odlazak na teren: poseta farmi za proizvodnju mleka u selu Putinci kod Zorice i Zorana Vasilića, kojima pomažu tri ćerke. Dve su zainteresovane za farmu i zasada uče u školi i na poljoprivrednom fakultetu. Ova farma je reprezentativna u Opštini Ruma sa 75 grla i 35 krava muzara. Na farmi rade još dvoje zaposlenih, a proizvođači planiraju proširenje proizvodnje, po izjavi vlasnika, do 100 krava muzara.

Poseta "Radić" klanici živine u okolini Rume je učinjena po pozivu domaćina. Na licu mestasmo timski sagledali stanje objekta, opreme i osoblja. Objekat je namenski izgrađen sa odgovarajućim transportnim putevima, energentima, vodom, prilazima, ventilacijom. Opremljen je odgovarajućom opremom, potrebnim sadržajima, postoji primena održavanja optimalne temperature za obradu i čuvanje mesa. Osoblje je obučeno za pridržavanje sanitarnih procedura i drugih zahteva, te smo zaključili da uz određene korekcije imaju potrebne preduslove za uvođenje HACCP sistema.

KLIK NA SLIKU ZA GALERIJU.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Opština Kikinda 28.-29. 03. 2008.

Predtavnici Opštine Kikinda su pokazali da su zainteresovani za Integrisane standarde i primenu u poljoprivredi na lokalnoj zajednici i svojim gazdinstvima. Pripremi seminara posvećena je velika pažnja. Saznali smo da je to u Opštini Kikinda uobičajena praksa te da seminare sa aktuelnim temama redovno priprema dipl. ing. poljoprivrede g-din Dragoljub Stanković iz opštinskog veća. Velika sala je bila puna zainteresovanih polaznika. Za praćenje seminara bilo je uključeno pet TV stanica: Super TV Subotica, KTV Zrenjanin, VK TV Kikinda, Rubin, TV Kikinda, Kikindske novine i Radio Kikinda. Organizovana je i konferencija za štampu. Seminar je održan u Kulturnom centru uz prijatnu dobrodošlicu. Seminaru su prisustvovali primarni proizvodjači koji se bave povrtarstvom (60%), ratarstvom – proizvodnja duvana, stočne hrane, priozvodnja i prerada pilića (30%), proizvodnjom lekovitog bilja i priozvodnjom cveća (10%). Odlazak na teren: poseta priozvodjaču povrća u Kikindi, gde je proizvodnja organizovana u plastenicima. Blizina sa Rumunijom im je omogućila saradnju i primer iz prakse. Iskustvo zemalja u susedstvu koje su prošle tranziciju imaju značajnu ulogu, kao primer potrebe da se lokalna samouprava založi za očuvanje porodičnih gazdinstava.

KLIK NA SLIKU ZA GALERIJU.

Polaznici seminara Predavači Plastenik Predavanje

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Opština Žabalj 14.-15. 03. 2008.

U Opštini Žabalj održan je seminar 14.03. -15.03. 2008.godine uz veliku podršku i zainteresovanost Opštinske uprave i g-dje Vesne Pavlov, iz službe za privredu. Polaznici seminara su pokazali izrazito interesovanje za standarde kvaliteta i tražili su da im se ponude i druge teme. Postavljali su pitanja vezana za upotrebu pesticida, za druge načine proizvodnje i za duga pitanja iz prakse i kako do rešenja. Stalo im je da priozvedu zdravu bezbednu hranu uz sigurnu zaštitu. Prisutni se uglavnom bave ratarstvom (70%), priozvodnjom stočne hrane, proizvodnjom i preradom pilića (15%), proizvodnjom mleka (15%). Iz okoline u opštinskom ataru smo napravili snimke uredjenih polja pod usevima. Polaznici seminara su zainteresovani za proizvodnju povrća, hoće da se više bave povrtarstvom ali im nedostaju sredstva za prskalice, plastenike i dr. savremenu opremu. U medjuvremenu je Ministarstvo ponudilo podsticajna sredstva, tako da će se zainteresovani prijaviti. Sagledavanje gazdinstva na licu mesta: poseta farmi Jurišin Dragiše, koja se bavi prozvodnjom mleka (70.000 lit/god) i proizvodnjom priplodnih junadi. Priplodnu junad spremaju za izlaganje - sajmove i prodaju.

KLIK NA SLIKU ZA GALERIJU.

Seminar u Žablju Otkup mleka

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Opština Obrenovac 07. 03. 2008.

U Opštini Obrenovac, saradnju smo ostvarili sa g-dinom Draganom Rafailovićem predsednikom komisije za poljoprivredu. Seminar o Integrisanim standardima za primarne proizvodjače održan je u Velikoj sali Opštine 07. 03. 2008. god. Polaznici seminara su bili iz sela Ratari, Orašac, Ušće, Zvečka, Grabovac, Jasenak, Krtinska i Obrenovac. Prema iskazima učesnika seminara na pitanje čime se bave, najviše se izjasnilo za bavljenje povrtarstvom (50%),  proizvodnjom i preradom mleka (40%) i priozvodnjom svinja (10%). U toku seminara odgajivači svinja su iskazali veliko nezadovoljstvo zbog nestabilnih otkupa i nepovoljnih otkupnih cena. Sagledavanje stanja na licu mesta u selu Orašac na gazdinstvu Vlajković, koje se bavi proizvodnjom mleka i mlečnih proizvoda. Na ovom gazdinstvu može se izneti kao pozitivno,briga o dobrobiti životinja, dok bi kapacitete za preradu mleka trebalo unaprediti.

KLIK NA SLIKU ZA GALERIJU.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

24.03.2008. godine

OBELEŽENI DANI   
DAN ZAŠTITE ŠUMA,
DAN ZAŠTITE VODA
Povodom dana zaštite šuma 21. mart i dana zaštite voda 22. mart, Sanitarno Ekološko Društvo je u saradnji sa Opštinom Savski Venac organizovalo skup sa temom  „Održivo korišćenje prirodnih resursa“u Opštini Savski Venac u Beogradu.
Sanitarno Ekološko Društvo na ovaj način ukazauje na potrebu preduzimanja aktivnosti za zaštitu životne sredine, brigu za prirodne resurse, šume i priobalje reka Save i Dunava u Beogradu.
Iskazana briga, nije deklarativna, koju društvo pokazuje samo u značajne dane. Skrećemo pažnju na potrebe delovanja tokom godine, tako da je to postala tema i izvor svakodnevnih aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje kvaliteta našeg okruženja.
Da bi se ispravno shvatio značaj potrebe zaštite životne sredine, potrebno je naglasiti da se aktivnosti moraju sprovoditi kontinuirano i sveobuhvatno. Održivi razvoj nameće zahteve zaštite životne sredine kao i preduzimanje društveno - ekonomskih mera za  podršku uslova za razvoj budućih generacija.
Sanitarno Ekološko Društvo predlaže i primenjuje koncept delovanja zaštite životne sredine u svim sektorima ( poljoprivreda, ruralni razvoj, urbani razvoj, turizam, obrazovanje). Kroz projekte edukuje, cilj je prevenirati i smanjiti zagađenja u životnoj sredini, smanjiti rizike po zdravlje na životinje i ljude, očuvati prirodne resurse.
Da bi unapredili kvalitet okruženja, Sanitarno Ekološko Društvo promoviše standarde kvaliteta, edukuje različite ciljne grupe za ugradnju komponenti strateškog menadžmenta  poslovanja.
Za prisutne srednjoškolce iz šest srednjih škola sa opštine napravljen je na kraju dogovor za saradnju i uvođenje u zajedničke aktivnosti za smanjenje zagađenja u lokalnoj zajednici.Predlozi su zabeleženi, a predstavnik Opštine Savski Venac, zadužen za pitanja Ekologije g-đica Aleksandra Imširagić, je istakla da takve i slične akcije već postoje na teritoriji Opštine, ali da se trenutno odnose samo na predškolske ustanove i osnovne škole, a da će u najskorijoj budućnosti biti obuhvaćene i srednjoškole.
Skup je tekao po programu (prilog)

KLIK NA SLIKU ZA GALERIJU.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

IZVESTAJ PROJEKAT:" EDUKACIJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA O INTEGRISANIM STANDARDIMA"

 

 
 
 

 

 

zaobljeni ugao   zaobljeni ugao
 
list Početna strana | O nama | Standardi | Aktivnosti/Projekti | Galerija | Novosti | Kontakt