SANEKO SANEKO SANEKO SANEKO SANEKO
SANEKO SANEKO SANEKO SANEKO SANEKO
   
zaobljeni ugao

IZVEŠTAJ SA PROJEKTA
13. 06. 2008.godine

IZVEŠTAJ pdf

Dodela sertifikata "Zeleni restorani - prijatelji životne sredine"

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

IZVEŠTAJ SA PROMOCIJE PROJEKTA
21. 05. 2008.godine

Panoramsko razgledanje Beograda rekom Savom i Dunavom
Naše reke su naše ogledalo

U prijatnom brodskom ambijentu restorana “Jahting klub kej“, 21.maja, zvanice i prijatelji prirode, uživale su u panoramskom razgledanju grada Beograda rekom Savom i Dunavom u sklopu promocije projekta “ Zeleni restorani - prijatelji životne sredine”.
Projekat je iz oblasti turizma, trgovine i preduzetništva na teritoriji grada Beograda sprovelo Sanitarno ekološko drustvo “SAN-EKO“ iz Beograda, a finansiran od strane Sekretarijata za privredu grada Partneri na projektu su: Sekretarijat za zaštitu životne sredine,  Sanitarna inspekcija, komunalna inspekcija, šest gradskih opština Čukarica, Savski venac, Stari grad, Novi Beograd, Zemun, Palilula
Svrha projekta je bila edukacija o integrisanim standardima- doprinos usavršavanju kadrova iz oblasti ugostiteljstva na rekama Beograda, sa ciljem zaštite životne sredine i povećanja konkurentnosti uslužnih delatnosti u priobalju.
Planom projektnih aktivnosti odrađeni su seminari i obuka rukovodstva i zaposlenih iz ugostiteljskih objekata na temu približavanja i primene sanitarnih procedura, ekoloških standarda i standarda kvaliteta u poslovanju.
Obuke pokrivaju sledeće tačke: bezbednost hrane, zaštitu zdravlja korisnika,  zaštitu životne sredine,  zaštitu voda i priobalja Dunava i Save,  smanjenje zagađenja,  podizanje nivoa kvaliteta turističkih i ugostiteljskih usluga,  povećanje konkurentnosti uslužnih delatnosti u priobalju,  doprinos razvoju održivog turizma.
Najveći problem u startu je predstavljao dodatno finansijsko ulaganje u poboljšanje kvaliteta i usluga, ali odličnom edukacijom učesnici prepoznali su višestruki dobitak koji sertifikat zelenih donosi, ali i odgovornost prema očuvanju prirodnih resursa kao osnove za razvoj turizma.

Završetkom seminara 11 učesnika restorana je ispunilo uslove za dobijanje sertifikata, čime su obogatili tirističku mapu grada Beograda. Finansijeri i edukatori ispred grada Beograda nadaju se da će se licenciranim prijateljima životne sredine ubuduće pridružiti još objekata i time doprineti održivom razvoju turizma i ponude glavnog grada Srbije.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

IZVEŠTAJ SA ODRŽANOG DRUGOG SEMINARA
12. 03. 2008.godine


Sanitarno Ekološko Društvo, je u toku izrade druge faze projekta:
«Edukacije o integrisanim standardima – doprinos usavršavanju kadrova iz oblasti ugostiteljstva na rekama Beograda «.
12. 03. 2008.godine,je održan drugi seminar sa radionicom, za predstavnike restorana u Beogradu na obalama i vodi.
Tok i teme seminara :
Evaluacija  ISO 14001, ISO 9001, HACCP sistema,
Zakonska osnova,
Sanitarno tehnički uslovi za ugostiteljske objekte, - sanitarne procedure
Radionica :Usvajanje Politike restorana,
Politike Zaštite životne sredine, za formiranje mreže konkurentnih
 «Zelenih restorana» -prijateljski naklonjenih životnoj sredini
Seminar za uključene restorane, su vodili stručnjaci iz Tima za standarde SAN EKO
Mr Mara Vlajković, rukovodilac projekta, Ignjatović Marija, Dragana Radić Jovanović i Pribislav Tešanović, sanitarni inspektor u penziji.
Ciljnoj grupi restorana je omogućeno usvajanje znanja za podizanje kapaciteta poslovanja prema zahtevima Integrisanih standarda kvaliteta ISO 14001, ISO 9001, HACCP sistema.Rad na upoznavanju sa standardima poslovanja, ekološkim i sanitarnim procedurama, se nastavlja putem radionica.
Za naredni period od 15. marta do Uskrsa 27. aprila 2008.godine, najavljene su radionice na licu mesta, za svaki ponaosob uključeni objekat - restoran. Tako će svi restorani iz ciljne grupe biti posećeni prema zajedničkom dogovoru, a što će omogućiti nastavak rada na usvajanju standarda.
Treći korak će praktično omogućiti ugradnju standarda u poslovanje na licu mesta.  
O ovim i daljim aktivnostima ćemo Vas blagovremeno obaveštavati.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

IZVEŠTAJ SA ODRŽANOG SEMINARA
06. 03. 2008

Sanitarno Ekološko Društvo, sprovodi projekat: «Edukacije o integrisanim standardima – doprinos usavršavanju kadrova iz oblasti ugostiteljstva na rekama Beograda «. Projekat je iz oblasti turizma, trgovine i preduzetništva na teritoriji grada Beograda, finansiran od Grada Beograda, Sekretarijata za Privredu grada. U prvoj fazi projekta Istraživačka grupa SAN EKO je sprovela istraživanje na terenu.  Podaci dobijeni putem intervjua, popunjenih upitnika od strane odgovornih lica restorana kao i mišljenje stručnih službi, su parametri izbora i formiranja ciljne grupe.
Spisak restorana koji su izabrani u ciljnu grupu:

 1.   JEZERO - Ada ciganlija bb, - Čukarica
 2.   STARA STENKA - Sajamski kej bb, - Čukarica
 3.   ŠEST TOPOLA - Bul. Vojvode Mišića 14,–S.venac
 4.   LAHOR - Bul.Vojvode Mišića 14, , Savski venac
 5.   PROMAYA - Karadjordjeva 8a, - Savski venac
 6.   BROD SIRONA -  Savsko pristanište, S. venac
 7.   BELLA VISTA -  Karadjordjeva 2-4,  Stari grad
 8.   PANTA REI -  Tadeuša Košćuškog 63, Stari grad
 9.   DIJALOG - Ušće bb,  Novi Beograd
 10.   LEONARDO - Ušće bb, Novi Beograd
 11.   STARA KAPETANIJA , Zemun
 12.   KEJ - Kej oslobodjenja 11e,  Zemun
 13.   GALEB - Kej oslobodjenja 73, Zemun
 14.   ŠARAN - Kej oslobodjenja 53,  Zemun
 15.   ADA, restoran na vodi - Bul.Nikole Tesle,  Zemun
 16.   YACHTING CLUB KEY - Ušće bb Zemun
 17.   ŽABAR -   Zemun
 18.   PIRANA - Bul.Vojvode Mišića 14,  Čukarica
 19.   ASTERIX - Ušće 1a, Novi Beograd

U toku je druga faza projektnih aktivnosti.
06. 03. 2008. u Opštini Novi Beograd održan je seminar prvi u nizu predviđenh projektom.
Seminar je imao za cilj: sprovodjenje edukacije za predstavnike ugostiteljskih objekata na rekama Beograda, što će omogućiti podizanje kapaciteta za poslovanje, kako bi dostigli konkurentnost i formirali grupu restorana „zeleni prijateljski naklonjenih životnoj sredini“.
Iskustvo tima SAN EKO na sličnim aktivnostima je pomoglo da organizacija seminara i sprovodjenje obuke teče prema predviđenom planu.
Izabranim predstavnicima organizacija su pozivi upućeni putem telefona, faksa i mejla. Obavešteni su o temi, datumu  i mestu održavanja seminara.
Na seminaru je prisustvovalo deset rukovodilaca restorana.
Polaznicima seminara su stručnjaci iz  Tima za standarde SANITARNO EKOLOŠKOG DRUŠTVA  održali  planirana predavanja.

Mr Mara Vlajković, rukovodilac projekta je održala uvodno predavanje i predstavljanje projekta, a potom predavanje pod nazivom „Potrebe i značaj primene DOP-a u poslovanju“

Ignjatović Marija specijalista fiz hem je održala predavanje  pod nazivom:
«ISO 9001:2001 UPRAVLJANJE KVALITETOM»

Predavač Dragana Radić Jovanović je održala predavanje pod  nazivom:
«HACCP-  ZA UGOSTITELJSKE OBJEKTE»

Mr Mara Vlajković, predavanje pod nazivom: Integrisani sistem menadžmenta i poznavanje sistema menadžmenta zaštitom životne sredine -  ISO 14001 (EMS).
Seminar je sve vreme imao interaktivni pristup, prisutnim  učesnicima su dati primeri iz prakse i materijali.
Seminar je pratila  gosp. Natalija Bucković iz Sekretarijata za privredu, sektor za ugostiteljstvo.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

IZVEŠTAJ SA ODRŽANOG SASTANKA
25. 01. 2008

Sanitarno Ekološko Društvo, je započelo prvu fazu projekta: «Edukacije o integrisanim standardima – doprinos usavršavanju kadrova iz oblasti ugostiteljstva na rekama Beograda «.
Projekat je iz oblasti turizma, trgovine i preduzetništva na teritoriji grada Beograda, finansiran od Grada Beograda,  na osnovu konkursa Sekretarijata za Privredu grada. SAN EKO će u narednom periodu sprovoditi edukacije za predstavnike ugostiteljskih objekata na rekama Beograda, što će doprineti pojačanoj bezbednosti hrane, zaštiti zdravlja korisnika, zaštiti životne sredine i povećanju konkurentnosti uslužnih delatnosti u priobalju. Projektom je predviđeno uključenje predstavnika ugostiteljskih objekata smeštenih na i duž obala Save i Dunava u Beogradu
Opšti ciljevi projekta su:

 • Usavršavanje kadrova iz turizma i ugostiteljstva,
 • Zaštita životne sredine
 • Zaštita zdravlja potrošača
 • Razviti partnerstva za podizanje kvaliteta turističkih i ugostiteljskih usluga
 • Formirati mrežu «zelenih restorana» -prijateljski naklonjenih životnoj sredini

Na organizacionom sastanku, 25. januara u gradskoj opštini Savski venac projekat je predstavljen  javnosti. Identifikovane su  zainteresovane strane od uticaja za razvoj projekta. Naglašena je potreba za saradnjom sa Gradskim opštinama: Čukarica, Savski venac, Stari grad, Novi Beograd, Zemun, Palilula, Sanitarnom i Komunalnom inspekcijom, Naučnim i obrazovnim institucijama, Pojedincima. Implementacija projektih aktivnosti praćena saradnjom sa prethodno pomenutim zainteresovanim stranama doprineće razvoju na lokalnom nivou, podizanju kapaciteta za poslovanje prema zahtevima Održivog razvoja, zaštiti životne sredine, zaštiti voda, priobalja, zemljišta, boljoj bezbednosti hrane, boljoj bezbednosti korisnika.
Ukazano je na potrebu pružanja podrške lokalnih zajednica, kako bi projekat zaživeo na lokalnom nivou, kao i da se lokalni nivo aktivno uključi u sprovođenje projektnih  aktivnosti. U toku je prikupljanje podataka o kapacitetu životne sredine na ovom terenu i podataka vezanih za restorane smeštene na obalama i vodi reka Save i Dunava u Beogradu. Podizanje kapaciteta za poslovanje prema zahtevima integrisanih standarda kvaliteta i Održivog razvoja ( uštede energije, vode, upotreba reciklabilnih materijala i dr. ) za restorane uključene u projekat će u narednom periodu omogućiti formiranje grupe: „zelenih restorana- prijateljski naklonjenih životnoj sredini“, što je  postavljeni cilj projekta.

 
 
************************************************************************  
 
 
 
 
 
   

 

Grill Uno
Ada
na sojenici
 
 
zaobljeni ugao   zaobljeni ugao
 
list Početna strana | O nama | Standardi | Aktivnosti/Projekti | Galerija | Novosti | Kontakt