SANEKO SANEKO SANEKO SANEKO SANEKO
SANEKO SANEKO SANEKO SANEKO SANEKO
     
  zaobljeni ugao
 

Uručene potvrde za „vršnjačke edukatore” 14. decembar 2011.

Na opštini Savski venac 14. 12. 2011. godine održana je završnica projekta „Misli dok jevreme“, usvojenog od strane, Sekretarijata za obrazovanje, grada Beograda u oblasti vaspitno obrazovnog rada u 2011. godini. Povodom završnice projekta "Misli dok je vreme", podelili smo potvrde za "vršnjačke edukatore" o reproduktivnom zdravlju. Ohrabrili smo ovu grupu da nastavi sa volonterskim radom u svojoj zajednici. Mladim vrednim ljudima potrebno je mnogo više razumevanja i podstreka od društva. Treba posebnu pažnju posvetiti ovoj grupi, ohrabriti da i dalje rade sa mlađima na edukaciji o zdravlju.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Radionice 06. decembar 2011.

Projekat "Misli dok je vreme", ima za cilj da pojača kapacitet znanja mladih o reproduktivnom zdravlju.
Projekat finansira Sekretarijat za obrazovanje, Grada Beograda za 2011. godinu.
U Beogradu, 6.decenbra 2011. godine, održane su Radionice u OŠ " Kralj Petar I ".
Osnovci su zainteresovani za teme o reproduktivnom zdravlju, što se i na radionicama pokazalo.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SASTANAK ZA EVALUACIJE

Šta želimo da postignemo preduzetim aktivnostima u projektu „Misli dok je vreme“?
Da približimo mladima bolje upoznavanje i razumevanje, razumevanje problema mladih, razmenu iskustava, izgradnju mreža, poboljšanje informisanosti, prevencije, znanja o reproduktivnom zdravlju, jačanje sposobnosti pojedinca.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Projekat: Misli dok je vreme - obaveštenje

Sanitarno Ekološko Društvo, sa partnerima iz Beograda, Medicinskom školom i Udruženjem penzionisanih zdravstvenih radnika, sprovodi projekat „Misli dok je vreme“, usvojen od strane, Sekretarijata za obrazovanje, grada Beograda u 2011.godini.
Projekat ima za cilj podizanje svesti o važnosti očuvanja reproduktivnog zdravlja za mlade u Beogradu.
Istraživanja Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, ukazuju na činjenicu da mladi u Beogradu nemaju dovoljno razvijene zdravstvene navike i da se veliki broj, (31,0%) ispitanica, ginekologu prvi put obrati 1-3 godine posle prvog polnog odnosa.
Naš projekat ima za cilj očuvanje reproduktivnog zdravlja organizovanjem seminara, za učenike Medicinske škole, buduće vršnjačke edukatore.
Seminar sa radionicama organizujemo u Medicinskoj školi, u Deligradskoj ulici u Beogradu, 08.novembra 2011.godine, u 13 časova.
Na seminaru za obuku vršnjačkih edukatora radiće stručnjaci sa iskustvom u oblasti zaštite i unapređenja reproduktivnog zdravlja. Predavanja su prilagođene potrebama uključenih učenika.
Teme  seminara su : „Potrebe u adolescentnom periodu“,
„Seksualnost adolescenata“, „Neplanirana trudnoća u adolesceniji“,
„Kontracepcija – zaštita od neželjene trudnoće“, „Šta treba znati o HIV/AIDS“
Potom, a nakon obuka , uspešni polaznici seminara, će biti uključeni u obuku vršnjaka učenika sedmih i osmih razreda, škola "Kralj Petar Prvi" , OŠ „Isidora Sekulić“, OŠ „Branko Ćopić“ u Beogradu.
Projektni tim, je na temu, pripremio edukativne radionice za osnovce na kojima učestvuju predstavnici vršnjačkih edukatora, što će sve ukupno uticati na stvaranje pozitivnih zdravstvenih navika, komunikaciju,pravilan odnos prema sebi, okolini, porodici i vršnjacima.
Očekivani uticaj projekta se očekuje u doprinosu razvijanja odgovornosti kako direktno uključenih devojaka i mladića tako i svih mladih kojima će biti dostupne informacije na temu za očuvanje sopstvenog i  zdravlja vršnjaka. 

Više informacija možete naći na:

http://facebook.com/mara.vlajkovic/SANITARNO-EKOLOSKO-DRUSTVO

Tim SAN EKO

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

25. oktobar 2011 RADIONICA - Za manje e-otpada na Savskom vencu održana 25.oktobra 2011. godine u 13h u Biznis inkubatoru opštine, ulica Kneza Miloša br. 47 Beograd

  SAN EKO u partnerstvu sa opštinom Savski venac i S.E.Trade Zerowaste, operaterom za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman otpada od električnih i elektronskih proizvoda, izvodi projekat „Akcije pokrenimo- elektronski otpad prikupimo”-EOSv, na gradskoj opštini Savski venac.

Projekat se izvodi na opštini Savski venac, sa ciljem da se pojača doprinos kampanji  » Zeleno-plavi Beograd«, putem širenja znanja i praksi na temu zaštite žvotne sredine, zaštite resursa i zbrinjavanja e-otpada na opštini.

Projekat je podržao Grad Beograd Sekretarijat za zaštitu životne sredine, izborom za finansiranje projekata nevladinih organizacija na teritoriji grada Beograda u oblasti zaštite životne sredine, za 2011. godinu.

Prema planu projektnih aktivnosti 25.10.2011. organizovane su radionice za buduće edukatore, predstavnke škola sa opštine. Obrađene su teme reciklaža i zaštita životne sredine i prezentovan je film Reciklaža - Poslednja Opomena. U saradnji sa operaterom S.E.Trade  napravljen je plan prikupljanja e-otpada, koji će biti dalje organizovan po školama.Pokrenuta je akcija za grupe i pojedince. Učenici sa najviše sakupljenog e-otpada biće pozvani na druženje.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

18. oktobar 2011 TRIBINA- „Za manje e-otpada na Savskom vencu“

Na opštini Savski venac, prema planu projektnih aktivnosti, projekta „Akcije pokrenemo ee-otpad prikupimo”, održana je TRIBINA- „Za manje e-otpada na Savskom vencu“ 18. oktobra 2011. sa početkom u 11h u Biznis inkubatoru opštine, ulica Kneza Miloša br.47 u Beogradu.

Cilj Tribine je:
da privuče pažnju javnosti, građana, predstavnika institucija i posebno škola sa opštine za učešće u ativnostima koje doprinose zaštiti životne sredine, uštedi  resursa i energije, promoviše reciklažu, smanjenju zagađivanja i pokreću na akcije.
Prisutni su informisani o projektu, Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, kampanji za » Zeleno-plavi Beograd«, o opštini Savski venac, operateru za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman otpada od električnih i elektronskih proizvoda S.E.Trade Zerowaste.
U okviru tribine održana su predavanja, na teme:
-Uspostavljanje sistema upravljanja otpadom, na teritoriji Savskog venca u okviru LEAP-a,
- Šta sve možemo činiti – za nas i naš » Zeleno-plavi Beograd«
- Briga za životnu sredinu i zdravstvenu bezbednost hrane,
- Kolektivni sistem za sakupljanje ee-otpada
Predavači su bili : Mr Mara Vlajković, Aleksandra Đurić-Imširagić, Nebojša Vraneš, Prof Dr Danica Đarmati. Prisutni su upoznati sa štetnostima nepravilnog odlaganja i ciljevima definisanim zakonskom regulativom Republike Srbije, u vezi upravljanja električnim i elektronskim otpadom.
Prisutni su mali prilike da se uključuju, postavljaju pitanja i pozvani su na akcije prikupljanja e-otpada. Podeljeni su štampani materijali o informacijama i temama sa pozivom na dalju akciju.
Tribina je prvenstveno zainteresovala škole sa opštine (Medicinsa škola , Deligradska, Gimnazija „Sveti Sava“, OŠ „Vojvoda Radomir Putnik“, OŠ „Petar Petrović Njegoš“, OŠ „Vojvoda Mišić“, Ugostiteljska, Brodarska, Dizajnerska, za učešće na radionicama, u kojima će biti učesnici i stručnjaci za zaštitu životne sredine.
Za profesore koordinatore škola i učenike vođe grupa, najavljene su radionice za 25.oktobar sa početkom u 13h.u prostorijama Biznis inkubatora opštine, ulica Kneza Miloša br.47. Beograd.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

12. - 14. oktobar 2011 ECOFAIR

Sanitarno Ekološko Društvo je učestvovalo na Medjunarodnom sajmu životne sredine ECOFAIR , odrzanog od 12. do 14. oktobra na Beogradskom sajmu.
Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, je omogućilo prostor i štand za predstavljanje projekata, kampanja i programa. Organizacije su  osmislile i same finansirale predstavljanje u toku tri dana sajma.
Od velikog značaja su bili susreti sa svim zainteresovanima, kao i razmena informacija na temu životne sredine.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 
 
 
 
 
   

 

Ada
na sojenici
 
 
  zaobljeni ugao   zaobljeni ugao
 
list Početna strana | O nama | Standardi | Aktivnosti/Projekti | Galerija | Novosti | Kontakt