„Ми хоћемо чисте реке и зелене шуме“

Санитарно Еколошко Друштво је на позив Министраства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде, за обележавање «Дан Дунава» 2013.године, пријавило свој програм под називом «Ми хоћемо чисте реке и зелене шуме«

Републичкa дирекцијa за воде је подржалa скраћену верзију нашег програма.

Програм јсе састојао од припреме и организованог рада , за основце а потом је организовано – проба извођења екошколица – еко радионица за вртиће. Група основаца полазници програма су подучавани за пренос знања о употреби и заштити вода, о значају Дунава, о екосистемима и заштићеним врстама у Подунавском региону. Полазници програма су полагали тест за еко едукаторе. Најбољи су добили прилику да као „Еко едукатори“ учествују током извођења еко радионица за предшколце.

Едукативне радионице за групе предшколаца из Раковице, организоване су у три вртића:

  • „Пионрски град“, 25.06.2013.године
  • „ Душко Радовић“ 26.06.2013.године
  • „Лабудић“ 27.06.2013.године
  • и због интересовања за још једну групу „ Душко Радовић“ 28.06.2013.године.

Учесници су позвани да дају допринос манифестацији обележавања Дана Дунава 2013.године, али и допринос на будућим еколошким акцијама у заједници.