Uručene potvrde za „vršnjačke edukatore”

Na opštini Savski venac 14. 12. 2011. godine održana je završnica projekta „Misli dok jevreme“, usvojenog od strane, Sekretarijata za obrazovanje, grada Beograda u oblasti vaspitno obrazovnog rada u 2011. godini. Povodom završnice projekta „Misli dok je vreme“, podelili smo potvrde za „vršnjačke edukatore“ o reproduktivnom zdravlju. Ohrabrili smo ovu grupu da nastavi sa volonterskim radom u svojoj zajednici. Mladim vrednim ljudima potrebno je mnogo više razumevanja i podstreka od društva. Treba posebnu pažnju posvetiti ovoj grupi, ohrabriti da i dalje rade sa mlađima na edukaciji o zdravlju.