Održane radionice u OŠ „Kralj Petar I“

Projekat „Misli dok je vreme“, ima za cilj da pojača kapacitet znanja mladih o reproduktivnom zdravlju.
Projekat finansira Sekretarijat za obrazovanje, Grada Beograda za 2011. godinu.
U Beogradu, 6.decenbra 2011. godine, održane su Radionice u OŠ “ Kralj Petar I „.
Osnovci su zainteresovani za teme o reproduktivnom zdravlju, što se i na radionicama pokazalo.