Tribina- „Za manje e-otpada na Savskom vencu“

Na opštini Savski venac, prema planu projektnih aktivnosti, projekta „Akcije pokrenemo ee-otpad prikupimo”, održana je TRIBINA- „Za manje e-otpada na Savskom vencu“ 18. oktobra 2011. sa početkom u 11h u Biznis inkubatoru opštine, ulica Kneza Miloša br.47 u Beogradu.

Cilj Tribine je:
da privuče pažnju javnosti, građana, predstavnika institucija i posebno škola sa opštine za učešće u ativnostima koje doprinose zaštiti životne sredine, uštedi resursa i energije, promoviše reciklažu, smanjenju zagađivanja i pokreću na akcije. Prisutni su informisani o projektu, Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, kampanji za »Zeleno-plavi Beograd«, o opštini Savski venac, operateru za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman otpada od električnih i elektronskih proizvoda S.E.Trade Zerowaste.

U okviru tribine održana su predavanja, na teme:

  • Uspostavljanje sistema upravljanja otpadom, na teritoriji Savskog venca u okviru LEAP-a,
  • Šta sve možemo činiti – za nas i naš » Zeleno-plavi Beograd«
  • Briga za životnu sredinu i zdravstvenu bezbednost hrane,
  • Kolektivni sistem za sakupljanje ee-otpada

Predavači su bili : Mr Mara Vlajković, Aleksandra Đurić-Imširagić, Nebojša Vraneš, Prof Dr Danica Đarmati. Prisutni su upoznati sa štetnostima nepravilnog odlaganja i ciljevima definisanim zakonskom regulativom Republike Srbije, u vezi upravljanja električnim i elektronskim otpadom. Prisutni su imali prilike da se uključuju, postavljaju pitanja i pozvani su na akcije prikupljanja e-otpada. Podeljeni su štampani materijali o informacijama i temama sa pozivom na dalju akciju.

Tribina je prvenstveno zainteresovala škole sa opštine (Medicinska škola , Deligradska, Gimnazija „Sveti Sava“, OŠ „Vojvoda Radomir Putnik“, OŠ „Petar Petrović Njegoš“, OŠ „Vojvoda Mišić“, Ugostiteljska, Brodarska, Dizajnerska, za učešće na radionicama, u kojima će biti učesnici i stručnjaci za zaštitu životne sredine. Za profesore koordinatore škola i učenike vođe grupa, najavljene su radionice za 25.oktobar sa početkom u 13h.u prostorijama Biznis inkubatora opštine, ulica Kneza Miloša br.47. Beograd.