„Sačuvajmo energiju“, u Beogradu 27.marta 2009. godine

Prema dostupnim zvaničnim izveštajima, proizvodnja energije je u više od 50% , na svetskom, evropskom i našem tržištu proizvedena sagorevanjem fosilnih goriva (podaci :Ministarstvo za rudarstvo i energetiku RS, EU, UN).Posledice sagorevanja ovih energenata su nastupile u vidu klimatskih promena, kiselih kiša, negativnog uticaja na zdravlje, oštećenja zemljišta, negativnog uticaja na poljoprivredu i dr. Za smanjenjenje navedenih posledica, globalnog zagrevanja, svetske ekonomske krize, čine se preokreti socijalnog razvoja u korist i po principima Održivog razvoja.

Održivi razvoj ima za cilj podizanje kvaliteta života kako nama tako i našoj deci i unucima, uz zahtev za uključenje svih sektora kako bi negativne posledice današnjeg razvoja smanjili.Potrebe za energijom i dalje rastu. Evropska Unija nalaže da zemlje članice do 2010. godine obezbede 12% potrebne energije iz obnovljivih izvora. Povećanje energetske efikasnosti je prioritet prepoznat i u okviru Strategije razvoja Republike Srbije do 2012. godine i u Nacionalnom programu zaštite životne sredine.

SAN EKO daje podršku održivom korišćenju energije i energetskih resursa koji neće ostaviti pogubne posledice na budućnost, tako što sprovodi seminare, radionice, konferencije putem kojih edukuje predstavnike opština, građane, primarne proizvođače, predstavnike restorana, uslužnih delatnosti, institucija, udruženja i dr. Tim SAN EKO priprema konferenciju namenjenu promovisanju i unapređenju energetske efikasnosti EE i širenju ideje korišćenja OIE obnovljivih izvora energije u Srbiji. Konferencija će povezati naše i EU stručnjake te posebno dati akcenat za podsticanje primene OIE u ruralnim sredinama, sektor poljoprivrede, eko turizma i dr.Za održavanje konferencije pod nazivom «Sačuvajmo energiju”, u Beogradu 27.marta 2009.godine, potrebna nam je podrška našeg Ministarstva za životnu sredinu i prostorno planiranje.

Cilj konferencije je da okupi predstavnike vladinog, nevladinog, naučnog, obrazovnog i biznis sektora iz Srbije i međunarodne učesnike RES BOAT programa, za OIE i EE. RES BOAT program čini tematsku promociju, predstavljanje najboljih dostupnih tehnologija za EE i OIE na Dunavu. Brod čiji je polazak predviđen 23. marta 2009.godine iz Beča, 24.mart iz Bratislave, 25.mart iz Budimpešte, 26.mart iz Vukovara i u Beograd stiže 27.marta 2009.godine. U projekat je uključeno pet podunavskih zemalja, Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska i Srbija. Organizaciju putovanja RESBOAT vodi GEONARDO Geonardo Environmental Technologies -Mađarska, CRES –Grčka, EUFORES-Belgija. Na brodu će biti okupljeni istraživači, naučnici, učesnici RES BOAT programa , gde bi bilo potrebno da budu i naši predstavnici.

Konferencija «Sačuvajmo energiju”, u Beogradu 27.marta 2009.godine će moći doprineti prenosu znanja naših i EU stručnjaka iz novih tehnologija za razvoj OIE i EE kao primere iz sprovedenih istraživanja FP6, FP 7, IEE programa. U aktivnosti je sa naše strane uključena Agencija za energetsku efikasnost, radimo na zainteresovanju Privredne komore Srbije, (obavili smo preliminarne dogovore), Fakultet zaštite na radu Niš i pozivamo relevantne organizacije za imlementaciju primene obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti. Teme konferencije „Sačuvajmo energiju“, u Beogradu 27.marta 2009.godine, će zainteresovati učesnike za povećanje energetske efikasnosti, primenu standarda za kontrolu emisije gasova, obnovljive izvore te doprineti poboljšanju kvaliteta življenja. Uključenje i aktivnosti Tima SAN EKO oko pripreme su počele 16.juna 2008. godine pozivanjem relevantnih institucija, organizacija i pojedinaca.

S jedne strane potrebno je obezbediti odgovarajući energetski kapacitet za zadovoljavanje potreba a sa druge strane sprečavati klimatske promene po Kjoto protokolu, čiji smo potpisnik (2007.god) te je potrebno jačanje kapaciteta za sprovođenje Kjoto protokola. Preduzimaju se aktivnosti u cilju povećanja energetske efikasnosti kao i mere sniženja emisije gasova koji stvaraju efekat staklene bašte. EU promoviše primenu novih savremenih tehnologija i čini stalne napore za očuvanje okoline, mi se pridružujemo prema dostupnim mogućnostima. Politika rešavanja ovog pitanja, na globalnom nivou, zasnovana je na povećanoj upotrebi obnovljivih izvora energije, mera energetske efikasnosti u industriji i domaćinstvu i korišćenju čistih tehnologija koje ne štete životnoj sredini. Tako da povećanje energetske efikasnosti i primena standarda za kontrolu emisije gasova, mogu u znatnoj meri doprineti poboljšanju kvaliteta vazduha, ali i standardu življenja. Ublažavanje klimatskih promena, iskorenjavanje siromaštva i promocija ekonomske i političke stabilnosti, su pitanja lokalnog i globalnog značaja. Za aktivnosti kontrolisanog pristupa potrošnji energije neophodne, Osnovni preduslovi za socijalni i ekonomski napredak je dovoljno i sigurno snabdevanje energijom.

Aktivnosti su počele pozivanjem relevantnih institucija, organizacija i pojedinaca.

Održani seminari u Opštinama Novi Pazar, Raška i Ivanjica

Avgust 2008. godine

SAN EKO u saradnji sa opštinama u Srbiji, sprovodi projektne aktivnosti. Opštine Novi Pazar, Raška i Ivanjica su partneri na projektu: „Edukacije primarnih proizvodjača o integrisanim standardima“ u okviru „Programa direktne edukacije poljoprivrednih proizvodjača i nosilaca ruralnog razvoja na lokalu uz podršku“, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

U ovom delu Srbije održani su seminari za proizvodjače hrane i nosioce ruralnog razvoja na lokalu o Integrisanim standardima (ISO 9001, ISO 14001 i HACCP Sistem), za uvodjenje i primenu u poslovanju. Službe za poljoprivredu, predstavnici inspekcija opštine su prisustvovale seminaru i radionici na terenu. Službe za poljoprivredu su pozivale predstavnike primarnih proizvođača sa lokala na osnovu procene kapaciteta, reprezentativnosti područja i mogućnosti primene znanja nakon prolaska kroz obuke. Polaznici obuka su:

  • Registrovani poljoprivredni proizvodjači i udruženja svih profila, (ratari, stočari, voćari, cvećari, proizvodjači jaja, pilića, ribe, stočne hrane i dr.)
  • Nosioci ruralnog razvoja

Služba za poljoprivredu opštine Novi Pazar je pokazala veliko interesovanje za pripremu seminara. Polaznici obuka su zainteresovani za temu i uvođenje novina u praksu. Seminar je održan u Sali Medija centra uz snimanje lokalne televizije. U opštini Raška polaznici su izneli lokalne poteškoće na koje nailaze tokom rada. Seminar je dobro posećen i propraćen od strane lokalnih medija.

Odlazak u Ivanjicu ćemo pamtiti po putu, na koji smo upućeni nakon raspitivanja, kod domaćina iz Raške. Ispostavilo se da je put preko Studenice do Ivanjice bio vrlo rizičan i u momentima smo mislili da se nećemo na njemu zadržati. Ulazak u zaštićenu zonu Golije je najavljen tablom sa dobrodošlicom, i nigde nikakvog obaveštenja o riziku ulaska na put bez puta je prelazi na put u izgradnji. Ustvari „put“ se pretvorio u uski prolaz sa provalijama sa jedne i stenama sa druge strane. Mesta za okretanje nije bilo, povratak nije bio moguć, te smo tako proveli u 3 satnoj vožnji a na izlazu nas je dočekala tabla sa natpisom zahvalnosti na poseti. U Ivanjici smo kasnije bili obavešteni da se na Goliji „odvalilo brdo“, nas to nije mnogo smirilo, ali dobro je da nismo i mi.

Što se tiče seminara, upotrebili smo sav svoj profesionalizam, seminar je održan. Domaćini su imali puno pitanja na koja ćemo im pismeno odgovarati.

Tim za standarde SAN EKO

Panoramsko razgledanje Beograda rekom Savom i Dunavom

Naše reke su naše ogledalo

U prijatnom brodskom ambijentu restorana “Jahting klub kej“, 21.maja, zvanice i prijatelji prirode, uživale su u panoramskom razgledanju grada Beograda rekom Savom i Dunavom u sklopu promocije projekta “ Zeleni restorani – prijatelji životne sredine”. Projekat je iz oblasti turizma, trgovine i preduzetništva na teritoriji grada Beograda sprovelo Sanitarno ekološko drustvo “SAN-EKO“ iz Beograda, a finansiran od strane Sekretarijata za privredu grada Partneri na projektu su: Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Sanitarna inspekcija, komunalna inspekcija, šest gradskih opština Čukarica, Savski venac, Stari grad, Novi Beograd, Zemun, Palilula.

Svrha projekta je bila edukacija o integrisanim standardima- doprinos usavršavanju kadrova iz oblasti ugostiteljstva na rekama Beograda, sa ciljem zaštite životne sredine i povećanja konkurentnosti uslužnih delatnosti u priobalju. Planom projektnih aktivnosti odrađeni su seminari i obuka rukovodstva i zaposlenih iz ugostiteljskih objekata na temu približavanja i primene sanitarnih procedura, ekoloških standarda i standarda kvaliteta u poslovanju. Obuke pokrivaju sledeće tačke: bezbednost hrane, zaštitu zdravlja korisnika, zaštitu životne sredine, zaštitu voda i priobalja Dunava i Save, smanjenje zagađenja, podizanje nivoa kvaliteta turističkih i ugostiteljskih usluga, povećanje konkurentnosti uslužnih delatnosti u priobalju, doprinos razvoju održivog turizma. Najveći problem u startu je predstavljao dodatno finansijsko ulaganje u poboljšanje kvaliteta i usluga, ali odličnom edukacijom učesnici prepoznali su višestruki dobitak koji sertifikat zelenih donosi, ali i odgovornost prema očuvanju prirodnih resursa kao osnove za razvoj turizma.

Završetkom seminara 11 učesnika restorana je ispunilo uslove za dobijanje sertifikata, čime su obogatili tirističku mapu grada Beograda. Finansijeri i edukatori ispred grada Beograda nadaju se da će se licenciranim prijateljima životne sredine ubuduće pridružiti još objekata i time doprineti održivom razvoju turizma i ponude glavnog grada Srbije.

Održan seminar u opštini Irig

„Integrisani standardi za primarne proizvođače i nosioce ruralnog razvoja“ u Irigu, seminar zakazan za 18-19. april 2008. godine. Rad na pripremi seminara, u saradnji sa g-đom Slobodankom Marić iz sektora za poljoprivredu u Opštini Irig. Sanitarno Ekološko Društvo je održalo seminar u Domu kulture. Proizvođači i stručne službe u opštini nisu pokazali dovoljno intresovanja za ovu temu. Polaznici seminara su bili predstavnici Udruženja voćara „Majski cvet“ iz Neradina, voćari iz zadruge „Slankamenka“ i Iriško udruženje voćara i vinogradara. Nedovoljnu posećenost je nadoknadilo prisustvo TV Irig i snimanje sveukupnog toka održavanja seminara. Tada je dogovoreno da će TV Irig napraviti emisiju i emitovati je više puta u različito vreme koje pogoduje primarnim proizvođačima. Na taj način smo postigli dobru saradnju i nedovoljno dobre uslove, upotrebili za višestuko ostvarenje cilja. Dobra strana ovog seminara je to što je u lokalnoj zajednici izdvojila kao zainteresovane za novine i standarde predstavnike voćara.

Odlazak na teren: poseta gazdinstvu Panić iz Iriga i odlazak na plantažu voća. Domaćini se bave proizvodnjom jabuka 200 t/godišnje i breskvi 300 t/godišnje. Priozvodnja predstavlja dobar primer prakse, kako za opštinu tako i za region i treba je više promovisati. Domaćini su sami doveli struju iz naselja Irig na plantažu. Plantaža je dovoljno udaljena oko 5 km od naselja tako da nema nikakvih zagađenja niti negativnih uticaja iz životne sredine. Domaćini su izbušili bunare, sproveli vodu, sagradili objekte za zaposlene radnike, pomoćne prostorije za potrebne poljoprivredne mašine i alate. Plantaža voća, urađena po zahtevima dobre proizvođačke i dobre poljoprivredne prakse. Poštuju se zahtevi značajni za zdravlje i sigurnost radnika kao i odnosi zaposlenih u ovoj poljoprivrednoj proizvodnji. Vlasnik je izjavio da razvoj proizvodnje prate obuke, seminari, saveti za poljoprivrednike. Znači im to što su u udruženju. Plantaža u proleće, kada smo je mi posetili predstavlja izuzetno lepu sliku celog ovog kraja.

Održan seminar u opštini Ruma

Seminar održan u Domu kulture, uz veliku podršku i zainteresovanost Opštinske uprave i g-dina Stanimirović Stanislava, iz službe za poljoprivredu. Prisutne je pozdravio predsednik Opštine sa rečima podrške za usvajanje novina i primenu u praksi. G-din Stanimirović je dao osvrt na razvoj poljoprivrede, potrebe za registraciju gazdinstava, promociju uredbi Ministarstva iz 2008. godine i pozvao ih na dalju saradnju. Predavanja iz Integrisanih standarda su postakla polaznike, tako da su se zainteresovali za standarde kvaliteta te sagledavanjem mogućnosti za njihovo uvođenje u poslovanje. Zainteresovani su da proizvedu zdravu bezbednu hranu uz sigurnu zaštitu i žele da učestvuju u setembru na konferenciji, odnosno okruglom stolu: „Bezbednost hrane“. Proizvođači iz pčelarstva su skrenuli pažnju da su slabo zastupljeni, donacije i podsticajna sredstva nisu dovoljna za razvoj ove proizvodnje. Pčelari imaju problem prilikom tretiranja semena kukuruza, suncokreta i dr. sredstvima zaštite-pesticidima (GAUČO) od kojeg pčele masovno stradaju. Tražili su bolju saradnju i veću pažnju izbora pesticida u okruženju. Napomenuli su da slabo ili nikako nemaju mogućnost kontakata sa Ministarstvom poljoprivrede, telefoni su ili zauzeti ili se niko ne javlja. Proizvođači šampinjona su zastupljeni, ali skrenuli su pažnju po pitanju pomoći donacija, da sve sami obezbeđuju putem kredita uz veoma visoku kamatu i hipoteku. Takođe su rekli da osavremenjavanje ove proizvodnje zaostaje i da nema pravnu zaštitu, nikada nisu u pravu ako se desi neki problem u proizvodnji u odnosu na kompostaru. Prisutni se uglavnom bave proizvodnjom živine, pčelarstvom, proizvodnjom mesa, ratarstvom.

Odlazak na teren: poseta farmi za proizvodnju mleka u selu Putinci kod Zorice i Zorana Vasilića, kojima pomažu tri ćerke. Dve su zainteresovane za farmu i zasada uče u školi i na poljoprivrednom fakultetu. Ova farma je reprezentativna u Opštini Ruma sa 75 grla i 35 krava muzara. Na farmi rade još dvoje zaposlenih, a proizvođači planiraju proširenje proizvodnje, po izjavi vlasnika, do 100 krava muzara.

Poseta „Radić“ klanici živine u okolini Rume je učinjena po pozivu domaćina. Na licu mestasmo timski sagledali stanje objekta, opreme i osoblja. Objekat je namenski izgrađen sa odgovarajućim transportnim putevima, energentima, vodom, prilazima, ventilacijom. Opremljen je odgovarajućom opremom, potrebnim sadržajima, postoji primena održavanja optimalne temperature za obradu i čuvanje mesa. Osoblje je obučeno za pridržavanje sanitarnih procedura i drugih zahteva, te smo zaključili da uz određene korekcije imaju potrebne preduslove za uvođenje HACCP sistema.

Održan seminar u opštini Kikinda

Opština Kikinda 28.-29. 03. 2008.

Predstavnici Opštine Kikinda su pokazali da su zainteresovani za Integrisane standarde i primenu u poljoprivredi na lokalnoj zajednici i svojim gazdinstvima. Pripremi seminara posvećena je velika pažnja. Saznali smo da je to u Opštini Kikinda uobičajena praksa te da seminare sa aktuelnim temama redovno priprema dipl. ing. poljoprivrede g-din Dragoljub Stanković iz opštinskog veća. Velika sala je bila puna zainteresovanih polaznika. Za praćenje seminara bilo je uključeno pet TV stanica: Super TV Subotica, KTV Zrenjanin, VK TV Kikinda, Rubin, TV Kikinda, Kikindske novine i Radio Kikinda. Organizovana je i konferencija za štampu.

Seminar je održan 28.-29. 03. 2008. u Kulturnom centru uz prijatnu dobrodošlicu. Seminaru su prisustvovali primarni proizvodjači koji se bave povrtarstvom (60%), ratarstvom – proizvodnja duvana, stočne hrane, priozvodnja i prerada pilića (30%), proizvodnjom lekovitog bilja i priozvodnjom cveća (10%). Odlazak na teren: poseta priozvodjaču povrća u Kikindi, gde je proizvodnja organizovana u plastenicima. Blizina sa Rumunijom im je omogućila saradnju i primer iz prakse. Iskustvo zemalja u susedstvu koje su prošle tranziciju imaju značajnu ulogu, kao primer potrebe da se lokalna samouprava založi za očuvanje porodičnih gazdinstava.

Obeleženi dani: Dan zaštite šuma i Dan zaštite voda

Povodom dana zaštite šuma 21. mart i dana zaštite voda 22. mart, Sanitarno Ekološko Društvo je u saradnji sa Opštinom Savski Venac organizovalo skup sa temom „Održivo korišćenje prirodnih resursa“u Opštini Savski Venac u Beogradu. Sanitarno Ekološko Društvo na ovaj način ukazauje na potrebu preduzimanja aktivnosti za zaštitu životne sredine, brigu za prirodne resurse, šume i priobalje reka Save i Dunava u Beogradu.

Iskazana briga, nije deklarativna, koju društvo pokazuje samo u značajne dane. Skrećemo pažnju na potrebe delovanja tokom godine, tako da je to postala tema i izvor svakodnevnih aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje kvaliteta našeg okruženja. Da bi se ispravno shvatio značaj potrebe zaštite životne sredine, potrebno je naglasiti da se aktivnosti moraju sprovoditi kontinuirano i sveobuhvatno. Održivi razvoj nameće zahteve zaštite životne sredine kao i preduzimanje društveno – ekonomskih mera za podršku uslova za razvoj budućih generacija. Sanitarno Ekološko Društvo predlaže i primenjuje koncept delovanja zaštite životne sredine u svim sektorima ( poljoprivreda, ruralni razvoj, urbani razvoj, turizam, obrazovanje). Kroz projekte edukuje, cilj je prevenirati i smanjiti zagađenja u životnoj sredini, smanjiti rizike po zdravlje na životinje i ljude, očuvati prirodne resurse. Da bi unapredili kvalitet okruženja, Sanitarno Ekološko Društvo promoviše standarde kvaliteta, edukuje različite ciljne grupe za ugradnju komponenti strateškog menadžmenta poslovanja.

Za prisutne srednjoškolce iz šest srednjih škola sa opštine napravljen je na kraju dogovor za saradnju i uvođenje u zajedničke aktivnosti za smanjenje zagađenja u lokalnoj zajednici.Predlozi su zabeleženi, a predstavnik Opštine Savski Venac, zadužen za pitanja Ekologije g-đica Aleksandra Imširagić, je istakla da takve i slične akcije već postoje na teritoriji Opštine, ali da se trenutno odnose samo na predškolske ustanove i osnovne škole, a da će u najskorijoj budućnosti biti obuhvaćene i srednjoškole.

Skup je tekao po programu koji možete preuzeti ovde:

Održan seminar u opštini Žabalj

U Opštini Žabalj održan je seminar 14.03. -15.03. 2008.godine uz veliku podršku i zainteresovanost Opštinske uprave i g-dje Vesne Pavlov, iz službe za privredu. Polaznici seminara su pokazali izrazito interesovanje za standarde kvaliteta i tražili su da im se ponude i druge teme. Postavljali su pitanja vezana za upotrebu pesticida, za druge načine proizvodnje i za duga pitanja iz prakse i kako do rešenja. Stalo im je da priozvedu zdravu bezbednu hranu uz sigurnu zaštitu. Prisutni se uglavnom bave ratarstvom (70%), priozvodnjom stočne hrane, proizvodnjom i preradom pilića (15%), proizvodnjom mleka (15%). Iz okoline u opštinskom ataru smo napravili snimke uredjenih polja pod usevima. Polaznici seminara su zainteresovani za proizvodnju povrća, hoće da se više bave povrtarstvom ali im nedostaju sredstva za prskalice, plastenike i dr. savremenu opremu. U medjuvremenu je Ministarstvo ponudilo podsticajna sredstva, tako da će se zainteresovani prijaviti.

Sagledavanje gazdinstva na licu mesta: poseta farmi Jurišin Dragiše, koja se bavi prozvodnjom mleka (70.000 lit/god) i proizvodnjom priplodnih junadi. Priplodnu junad spremaju za izlaganje – sajmove i prodaju.