Seminar – Harmonizacija sa EU standardima

Požarevac, 22. 02. 2007.

Sanitarno Ekološko Društvo je održalo Seminar: Harmonizacija sa EU Standardima, za primarne proizvodjače hrane, iz opština Požarevac, Malo Crniće, Veliko Gradište, Petrovac na Mlavi i Žabari. Seminar predvidjen projektnim aktivnostima održan je u saradnji sa Opštinom Požarevac i Zavodom za poljoprivredu « Stig » u Požarevcu, koji su ujedno bili i domaćini okupljanja po programu tradicionalne «Zimske škole».
U okviru ovih predavanja upriličenih za seminar Edukacije o Standardima, poljoprivredni proizvodjači su informisani o osnovnim principima Održivog razvoja, o potrebi za zaštitom životne sredine i održivim pristupom u primarnoj proizvodnji hrane.
Prenete informacije umnogome su se razlikovale od do tada dobijanih informacija o pristupu u proizvodnji, o upotrebi sredstava za zaštitu bilja i dr.

Polaznicima seminara je ukazano na:

  1. moguće štetno dejstvo sredstava za zaštitu bilja,
  2. opasnosti od ambalaže u kojoj su bili pesticidi,
  3. o potrebi i pravilnom načinu rukovanja ovim sredstvima,

O lošim navikama prilikom korišćenja zaštitnih sredstava, odbacivanje upotrebljenih ostataka i ambalaže u okruženje, o potrebi za promenu stečenih navika usvajanjem znanja o zagadjivačima, radi zaštite zdravlja ljudi i životinja i zaštite životne sredine. Ponuđeni pristup usvojen u praksi omogućava proizvodnju zdrave bezbedne hrane kako za ljude tako i za životinje, što i jeste cilj sprovedenih edukacija.