Seminar – Osnovni zahtevi standarda ISO 9001, ISO 14001 upravljanje higijenom i HACCP

Titel, 31. 01. 2007.

Seminar je imao za cilj da približi zahteve integrisanih standarda domaćim proizvođačima hrane. Od interesovanja za usvajanje standarda kod poljoprivrednih proizvodjača imaće koristi sami proizvođači, potrošači lokalna zajednica i država. Unapređenjem proizvodnje postići će se veća konkurentnost proizvoda, što je neophodno za strano tržište.

Potrošači mogu očekivati snabdevanje sa zdravstveno bezbednim i vrednim poljoprivrednim proizvodima. Integrisani koncept bezbednosti hrane je jedini način da se ostvari visok nivo zaštite proizvođača, potrošača, životinja i zaštita životne sredine. Seminar čini deo projektih aktivnosti u okviru „Programa direktne edukacije poljoprivrednih proizvodjača i nosilaca ruralnog razvoja na lokalu“, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

Na seminaru u Titelu su učestvovali izabrani predstavnici iz stočarske proizvodnje, proizvođači mleka, ratari, povrtari i jedan predstavnik voćara. Prisutne je pozdravio predsednik Skupštine Titela gospodin Milan Nastasić. U obraćanju prisutnima govorio je o potrebi edukacija u ovom kraju.

O cilju i značaju projekta, prisutne je upoznala rukovodilac projekta Mr Mara Vlajković. Izloženi su Osnovni zahtevi za približavanje i dostizanje evropskih stadnarda u poljorpivrednoj proizvodnji na gazdinstvima u ovoj sredini. O HACCP Programu, o uslovima uvođenja u sistem, o potrebi dobre proizvođačke, poljoprivredne i dobre higijenske prakse, o dobrobiti životinja, govorila je Dr. vet. med. Jelena V.Stojičić. O standardu ISO 14001, o zaštita životne sredine o efikasnijoj zaštiti prirodne okoline i života ljudi, o racionalnom koriššenju stajskih i industrijskih otpadaka u svakodnevnoj proizvođačkoj praksi, govorila je Prof Dr Bojka Blagojević.

Domaću zakonsku regulativu, (Zakon o sanitarnom nadzoru, Zakon o veterinarstvu) kroz primere za dobru proizvođačku praksu, za zaštitu potrošača izneo je gospodin Pribislav Tešanović, sanitarni inspektor u penziji. Primarne proizvođače hrane u Titelu, o mogućnostima kreditiranja za nabavku poljoprivredne mehanizacije, kupovinu nepokretnosti, stoke, obrtnih sredstava i dr. govorili su predstavnici VOLKSBANK gospodin Žarko Petrović i gospodjica Ratka Šebić. Ponuđene mogućnosti važe za registrovana poljoprivredna gazdinstva.
Sprovedena je anketa polaznika seminara i uspostavljen dogovor za dalju saradnju.

U zgradi Opštine Titel upriličen je razgovor o privrednom razvoju kraja, gde je domaćin gospodin Stevan Gečevski, govorio o pravcima razvoja u narednom periodu. Uveliko se radi na razvoju kapaciteta turistićkih sadržaja i ponuda vezanih za proizvodnju hrane, koji karakterišu podneblje, sadržaje na vodi, upoznavanje sa okolinom, specifičnostima Titelskog brega i biodiverziteta. O istorijskim i značajnim dešavanjima i ličnostima iz daleke prošlosti, sa ovog područja, za koje bi turisti mogli biti itekako zainteresovani. Poseta Etno kući sa dvorištem punim alata starih majstora i alatki i mašina za poljoprivredu dopunio je sliku o Titelu.

Potvrđuje se ono što je neko rekao: »Ko jednom dođe u Titel, tražiće razlog ponovnog dolaska da li sa posebnim ili bez posebnog razloga ». Poseta poljoprivrednom gazdinstvu, proizvođaču mleka iz Titela, je imala za cilj sagledavanja mogućnosti za uvođenje sistema kvaliteta ISO 9001 i HACCP Programa na ovom registrovanom gazdinstvu.