Aktivnosti Sanitarno Ekološkog Društva u Vranju

Vranje, 15. 01. 2007.

U Vranju je u toku izrada LEAP-a. U proces su uključene zainteresovane strane, za sagledavanje lokalnih ekoloških problema. SANITARNO EKOLOŠKO DRUŠTVO, kao stručno naučno organizacija je pozvana da uzme učešće u ovim aktivnostima.

Mr Mara Vlajković je prezentovala istraživanje: « Uticaj osiromašenog uranijuma na ekosisteme». Poznato je da je Pljačkovica bombardovana projektilima sa osiromašenim uranijumom 1999. godine. Prema dostupnim informacijama preduzete su akcije čišćenja zemljišta na ovom terenu 2004. godine, od strane tima stručnjaka iz Instituta za nuklearne nauke Vinča i Vojske. Tada je obavljena fizička dekontaminacija. Zemljište je očišćeno mehanički od ostataka projektila, košuljica i dr. Procesi u zemljištu, kada su prisutni toksični metali i osiromašeni uranijum, deluju hemijski toksično vrlo slično kao što deluje olovo. Prema (Smith et al., 1995, Wild, 1993).) u dugotrajnom dejstvu u zemljištu, ovi metali mogu delovati kao toksične supstance, a koje se mogu uključiti u lanac ishrane i predstavljaju veliki rizik za biodiverzitet u dužem vremenskom periodu. Rizik može imati različite oblike: pogoršavanje zdravlja ljudi, životinja ili biljaka, oštećenje strukture zemljišta i kontaminacija podzemnih ili površinskih voda koje su u kontaktu sa zemljištem.

Pljačkovica se uzdiže tik iznad Vranja tako da je neposrednoj blizini. Mišljenja smo da je potrebno na, odnosno u podnožju ovog brda, svakako potrebno preduzeti mere fitoremedijacije. Primena zelenih biljaka fitoremedijatora, u periodu od dve i više godina je poželjno, da ovaj ekosistem ne bi bio isključen za duži period. Primena fitoremedijacije na terenima zagađenim radionuklidima u SAD i Ukrajini su pokazale dobre rezultate.

Napomena: u ovom sagledavanju uticaja na zemljište i životnu sredinu, osiromašeni uranijum nije posmatran u kontekstu radioaktivnosti.