Seminar – Harmonizacija sa EU standardima

Požarevac, 22. 02. 2007.

Sanitarno Ekološko Društvo je održalo Seminar: Harmonizacija sa EU Standardima, za primarne proizvodjače hrane, iz opština Požarevac, Malo Crniće, Veliko Gradište, Petrovac na Mlavi i Žabari. Seminar predvidjen projektnim aktivnostima održan je u saradnji sa Opštinom Požarevac i Zavodom za poljoprivredu « Stig » u Požarevcu, koji su ujedno bili i domaćini okupljanja po programu tradicionalne «Zimske škole».
U okviru ovih predavanja upriličenih za seminar Edukacije o Standardima, poljoprivredni proizvodjači su informisani o osnovnim principima Održivog razvoja, o potrebi za zaštitom životne sredine i održivim pristupom u primarnoj proizvodnji hrane.
Prenete informacije umnogome su se razlikovale od do tada dobijanih informacija o pristupu u proizvodnji, o upotrebi sredstava za zaštitu bilja i dr.

Polaznicima seminara je ukazano na:

  1. moguće štetno dejstvo sredstava za zaštitu bilja,
  2. opasnosti od ambalaže u kojoj su bili pesticidi,
  3. o potrebi i pravilnom načinu rukovanja ovim sredstvima,

O lošim navikama prilikom korišćenja zaštitnih sredstava, odbacivanje upotrebljenih ostataka i ambalaže u okruženje, o potrebi za promenu stečenih navika usvajanjem znanja o zagadjivačima, radi zaštite zdravlja ljudi i životinja i zaštite životne sredine. Ponuđeni pristup usvojen u praksi omogućava proizvodnju zdrave bezbedne hrane kako za ljude tako i za životinje, što i jeste cilj sprovedenih edukacija.

Seminar – Harmonizacija sa EU standardima

Koceljeva, 14. 02. 2007.

Sanitarno Ekološko Društvo je održalo Seminar: Harmonizacija sa EU Standardima, za primarne proizvodjače hrane u Koceljevi.

Cilj seminara je informisanje o standardima kvaliteta u poljoprivredi kao i mogućnosti za ugradnju na gazdinstvima u Srbiji. Sa prisutnim zainteresovanim predstavnicima udruženja iz ovog kraja vodjene su interaktivne radionice za približavanje EU standarda.

Posebnu zainteresovanost su pokazali predstavnici proizvodjača hrane za životinje i predstavnici iz udruženja pčelara. U iskazanim potrebama za razvoj pčelarstva iz udruženja pčelara izjasnili su se za potrebu za edukacije i potrebu za novčana sredstva.

Dogovorena je dalja saradnja radi približavanja i uvodjenja standarda ISO 9001, ISO 14001 i HACCP sistema.

Seminar – Osnovni zahtevi standarda ISO 9001, ISO 14001 upravljanje higijenom i HACCP

Titel, 31. 01. 2007.

Seminar je imao za cilj da približi zahteve integrisanih standarda domaćim proizvođačima hrane. Od interesovanja za usvajanje standarda kod poljoprivrednih proizvodjača imaće koristi sami proizvođači, potrošači lokalna zajednica i država. Unapređenjem proizvodnje postići će se veća konkurentnost proizvoda, što je neophodno za strano tržište.

Potrošači mogu očekivati snabdevanje sa zdravstveno bezbednim i vrednim poljoprivrednim proizvodima. Integrisani koncept bezbednosti hrane je jedini način da se ostvari visok nivo zaštite proizvođača, potrošača, životinja i zaštita životne sredine. Seminar čini deo projektih aktivnosti u okviru „Programa direktne edukacije poljoprivrednih proizvodjača i nosilaca ruralnog razvoja na lokalu“, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

Na seminaru u Titelu su učestvovali izabrani predstavnici iz stočarske proizvodnje, proizvođači mleka, ratari, povrtari i jedan predstavnik voćara. Prisutne je pozdravio predsednik Skupštine Titela gospodin Milan Nastasić. U obraćanju prisutnima govorio je o potrebi edukacija u ovom kraju.

O cilju i značaju projekta, prisutne je upoznala rukovodilac projekta Mr Mara Vlajković. Izloženi su Osnovni zahtevi za približavanje i dostizanje evropskih stadnarda u poljorpivrednoj proizvodnji na gazdinstvima u ovoj sredini. O HACCP Programu, o uslovima uvođenja u sistem, o potrebi dobre proizvođačke, poljoprivredne i dobre higijenske prakse, o dobrobiti životinja, govorila je Dr. vet. med. Jelena V.Stojičić. O standardu ISO 14001, o zaštita životne sredine o efikasnijoj zaštiti prirodne okoline i života ljudi, o racionalnom koriššenju stajskih i industrijskih otpadaka u svakodnevnoj proizvođačkoj praksi, govorila je Prof Dr Bojka Blagojević.

Domaću zakonsku regulativu, (Zakon o sanitarnom nadzoru, Zakon o veterinarstvu) kroz primere za dobru proizvođačku praksu, za zaštitu potrošača izneo je gospodin Pribislav Tešanović, sanitarni inspektor u penziji. Primarne proizvođače hrane u Titelu, o mogućnostima kreditiranja za nabavku poljoprivredne mehanizacije, kupovinu nepokretnosti, stoke, obrtnih sredstava i dr. govorili su predstavnici VOLKSBANK gospodin Žarko Petrović i gospodjica Ratka Šebić. Ponuđene mogućnosti važe za registrovana poljoprivredna gazdinstva.
Sprovedena je anketa polaznika seminara i uspostavljen dogovor za dalju saradnju.

U zgradi Opštine Titel upriličen je razgovor o privrednom razvoju kraja, gde je domaćin gospodin Stevan Gečevski, govorio o pravcima razvoja u narednom periodu. Uveliko se radi na razvoju kapaciteta turistićkih sadržaja i ponuda vezanih za proizvodnju hrane, koji karakterišu podneblje, sadržaje na vodi, upoznavanje sa okolinom, specifičnostima Titelskog brega i biodiverziteta. O istorijskim i značajnim dešavanjima i ličnostima iz daleke prošlosti, sa ovog područja, za koje bi turisti mogli biti itekako zainteresovani. Poseta Etno kući sa dvorištem punim alata starih majstora i alatki i mašina za poljoprivredu dopunio je sliku o Titelu.

Potvrđuje se ono što je neko rekao: »Ko jednom dođe u Titel, tražiće razlog ponovnog dolaska da li sa posebnim ili bez posebnog razloga ». Poseta poljoprivrednom gazdinstvu, proizvođaču mleka iz Titela, je imala za cilj sagledavanja mogućnosti za uvođenje sistema kvaliteta ISO 9001 i HACCP Programa na ovom registrovanom gazdinstvu.

Seminar – Osnovni zahtevi standarda ISO 9001, ISO 14001 upravljanje higijenom i HACCP

Opovo, 24. 01.2007.

Sanitarno Ekološko Društvo je održalo seminar OSNOVNI ZAHTEVI STANDARDA ISO 9001, ISO14001 UPRAVLJANJE HIGIJENOM I HACCP za primarne proizvođače hrane u Opštini Opovo. Seminar je imao za cilj da približi zahteve integrisanih standarda domaćim proizvođačima hrane.

Integrisani koncept bezbednosti hrane je jedini način da se ostvari visok nivo zaštite potrošača, životinja i zaštita životne sredine. Proizvodjačima sa opštine Opovo, izloženi su Osnovni zahtevi za približavanje i dostizanje evropskih standarda u poljorpivrednoj proizvodnji na gazdinstvima u ovoj sredini.

Polaznici su upoznati sa HACCP Programom, o uslovima uvođenja u sistem, o potrebi dobre proizvođačke, poljoprivredne i dobre higijenske prakse, o dobrobiti životinja.
Seminar čini deo projektih aktivnosti u okviru „Programa direktne edukacije poljoprivrednih proizvodjača i nosilaca ruralnog razvoja na lokalu“, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Sa obukama o integrisanim standardima primarnih proizvodjača hrane u Srbiji se nastavlja u Titelu.

Aktivnosti Sanitarno Ekološkog Društva u Vranju

Vranje, 15. 01. 2007.

U Vranju je u toku izrada LEAP-a. U proces su uključene zainteresovane strane, za sagledavanje lokalnih ekoloških problema. SANITARNO EKOLOŠKO DRUŠTVO, kao stručno naučno organizacija je pozvana da uzme učešće u ovim aktivnostima.

Mr Mara Vlajković je prezentovala istraživanje: « Uticaj osiromašenog uranijuma na ekosisteme». Poznato je da je Pljačkovica bombardovana projektilima sa osiromašenim uranijumom 1999. godine. Prema dostupnim informacijama preduzete su akcije čišćenja zemljišta na ovom terenu 2004. godine, od strane tima stručnjaka iz Instituta za nuklearne nauke Vinča i Vojske. Tada je obavljena fizička dekontaminacija. Zemljište je očišćeno mehanički od ostataka projektila, košuljica i dr. Procesi u zemljištu, kada su prisutni toksični metali i osiromašeni uranijum, deluju hemijski toksično vrlo slično kao što deluje olovo. Prema (Smith et al., 1995, Wild, 1993).) u dugotrajnom dejstvu u zemljištu, ovi metali mogu delovati kao toksične supstance, a koje se mogu uključiti u lanac ishrane i predstavljaju veliki rizik za biodiverzitet u dužem vremenskom periodu. Rizik može imati različite oblike: pogoršavanje zdravlja ljudi, životinja ili biljaka, oštećenje strukture zemljišta i kontaminacija podzemnih ili površinskih voda koje su u kontaktu sa zemljištem.

Pljačkovica se uzdiže tik iznad Vranja tako da je neposrednoj blizini. Mišljenja smo da je potrebno na, odnosno u podnožju ovog brda, svakako potrebno preduzeti mere fitoremedijacije. Primena zelenih biljaka fitoremedijatora, u periodu od dve i više godina je poželjno, da ovaj ekosistem ne bi bio isključen za duži period. Primena fitoremedijacije na terenima zagađenim radionuklidima u SAD i Ukrajini su pokazale dobre rezultate.

Napomena: u ovom sagledavanju uticaja na zemljište i životnu sredinu, osiromašeni uranijum nije posmatran u kontekstu radioaktivnosti.

Seminar – Zaštita potrošača, životinja i zaštita životne sredine

Beograd – Grocka, 10. 01. 2007.

Sanitarno Ekološko Društvo je održalo seminar OSNOVNI ZAHTEVI STANDARDA ISO 9001, ISO14001 UPRAVLJANJE HIGIJENOM I HACCP za primarne proizvođače hrane u Opštini Grocka. Seminar je imao za cilj da približi zahteve integrisanih standarda domaćim proizvođačima hrane. Od interesovanja za usvajanje standarda kod poljoprivrednih proizvodjača imaće koristi sami proizvođači, potrošači i država. Unapređenjem proizvodnje postići će se veća konkurentnost proizvoda, što je neophodno za strano tržište.

Potrošači mogu očekivati snabdevanje sa zdravstveno bezbednim i vrednim poljoprivrednim proizvodima. Integrisani koncept bezbednosti hrane je jedini način da se ostvari visok nivo zaštite potrošača, životinja i zaštita životne sredine. Seminar čini deo projektih aktivnosti u okviru „Programa direktne edukacije poljoprivrednih proizvodjača i nosilaca ruralnog razvoja na lokalu“, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Sa obukama o integrisanim standardima primarnih proizvodjača hrane u Srbiji se nastavlja u Vranju.